Birgitte Forsaa Åbotsvik, koordinator i Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) i Tromsø, fortalte om hvordan tverrfaglig samhandling ​mellom sykehuset og kommunene i felles team og i teamarbeid på distanse​ har styrket helsetjenesten og pasientforløpene til skrøpelige eldre. Arbeidet hadde oppstart i 2014 og er nå utvidet til å omfatte flere pasientgrupper. Forskningen på PSHT viser svært gode resultater.

Det meste av oppfølgingen av pasientene skjer i hjemmet, og PSHT kommer i tillegg til andre tjenester. Derfor er de avhengige av godt samarbeid med de andre aktørene, som hjemmetjenesten.

Brukerstemmen

- Tenk på alle de pasientene og brukerne vi har der ute, alle har sin stemme, sa Solveig Rostøl Bakken. Hun er brukerrepresentant i sentralt brukerutvalg ved OUS og deltar også i Helse- og omsorgsdepartementets pasientpanel. Bakken har holdt innlegg i flere av læringsnettverkene, og hun oppfordret deltakerne til å være tro mot arbeidet i Gode pasientforlop

Helhetlige pasientforløp i Surnadal

Annett Ranes, enhetsleder hjemmetjenesten i Surnadal kommune, sa i sitt innlegg at Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) er mer enn bare forløp og sjekklister. Det handler også om systematikk i samhandling mellom kommune, sykehus og fastleger. Det handler om planlagt, systematisk oppfølging i hjemmetjenesten, og det handler også om kompetanseutvikling og ledelse – herunder tydelige roller og ansvarsforståelse og fagkompetanse versus basiskompetanse.

Se filmen om helhetlig pasientforløp i Surnadal.

Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon
Anders Veges presentasjon
Birgitte Forsaa Åbotsviks presentasjon
Nils-Øivind Offernes’ presentasjon
Sissel Andreassens presentasjon
Solveig Rostøl Bakkens presentasjon
Annett Ranes’ presentasjon
Sigrid J. Askum og Anders Veges presentasjon