Arbeidet i satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp startet i 2014. Formålet med arbeidet er å støtte kommunene og helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet og å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, trygge og koordinerte tjenester. Flere av kommunene har deltatt i læringsnettverk tidligere, og de kom godt forberedt til første samling.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard på Sykehuset HF og Sverre Rudjord, helse- og omsorgssjef i Ringsaker kommune, holdt innlegg om hvorfor arbeidet i Gode pasientforløp er viktig for sykehuset og kommunene.

Kvalitetsforbedring satt i system

- Tjenestene er ikke bærekraftige i framtiden, dersom vi fortsetter å jobbe som før. Det er krevende nå i alle kommuner og på sykehusene. Vi har enkeltansatte og avdelinger som jobber med forbedring, men vi må sette dette i et system, sa Rudjord.  

Læringsnettverket er godt forankret i helsefellesskapet, og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet er en viktig samarbeidspartner og skal bidra med veiledning. Pasientsikkerhetsarbeidet som USHT har ansvar for blir en del av Gode pasientforløp i Innlandet.

Det er kommunene Elverum, Gausdal, Gran, Hamar, Lillehammer, Løten, Nord-Fron, Ringsaker, Skjåk, Stange, Søndre Land, Vestre Toten, Vågå og Våler som deltar i nettverket sammen med Sykehuset Innlandet. 

Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askum: Om læringsnettverk som metode
Alice Beathe Andersgaard: Derfor er Gode pasientforløp viktig for Sykehuset Innlandet
Sverre Rudjord: Gode pasientforløp – hvorfor er dette viktig for oss?
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp – hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Anders Vege: Retningsendringen Hva er viktig for deg?
Rudi Kirkhaug: Endring og utvikling i helse- og omsorgssektoren
Anders Vege og Målfrid Schiager: Kvalitetsforbedring
Marius Strøm Pettersen: Hva er viktig for deg?
Nina Furebotn og Tara Sommer: Basiskompetanse –en del av grunnmuren
Monica Flaa Birkeland og May Kristin Ødegård: Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon
Kristin Tveitnes: Hvordan informere og involvere?

Videopptak
Anders Grimsmos innlegg: Opptak fra første samling i Helse Bergen-regionen 20. april
Sverre Rudjords innlegg
Christine Haga Sørlies innlegg
Rudi Kirkhaugs innlegg
Anders Vege og Målfrid Schiagers innlegg
Marius Strøm Pettersens innlegg
Nina Furebotn og Tara Sommers innlegg
Monica Flaa Birkeland og May Kristin Ødegårds innlegg