Det er KS i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Statped som arrangerer læringsnettverket. Gjennom tre samlinger i 2019 er målet  å legge til rette for, inspirere og gi ny kunnskap for et forbedrings- og samhandlingsarbeid.

Seks kommuner deltar i nettverket; Sigdal, Modum, Gol, Larvik, Drangedal og Skien.

Her vil du finne presentasjoner fra samlingene:

5. og 6. mars 2019 

4. og 5. juni 2019, Kongsberg

23. og 24.oktober 2019, Kongsberg

Dato ikke avsatt i 2020

Les mer om læringsnettverket på Invitasjon til læringsnettverket