Følgende ble valgt til KS Vestfold fylkesstyre:

 • Gina Merethe Johnsen, FrP - leder
 • Frank Pedersen, H - nestleder
 • Tom Mello, H
 • Bjørn Ole Gleditch, H
 • Anne Strømøy, H
 • Alf Johan Svele, H
 • Christina Bratli, Ap
 • Bjarne Sommerstad, Sp
 • Mette Kalve, Ap
 • Randi-Elizabeth Withbro, Ap – fast møtende vara (inntil nytt valg etter Kristian Sommerseth, SV, sin bortgang)
 • Line Bosnes Hegna, Samfunnsbedriftene