På vårt toppmøte gir vi dem muligheten til det, gjennom direkte dialog med lokale politikere og mulighet for å gi innspill til kommunesektorens politiske prioriteringer de neste fire årene.

På toppmøtet møtes 120 ungdomsdelegater fra hele landet, og årets møte er planlagt i samarbeid med en ungdomsarbeidsgruppe som består av  11 fylkesungdomsrådsrepresentanter.

Tid: mandag 12. februar kl. 10.00 – 16.45.

Sted: Clarion Hotel, Trondheim.

På dette toppmøtet ( se programmet her ) kommer blant andre:

  • Landets yngste ordfører Håvard Handeland (19 år). Han deltar i samtale med møteleder Maja Charlotte Fleck-Baustian (22) om hvordan det er å være ung toppleder i lokalpolitikken.
  • Årets ungdomskommune i 2023 Kvam Herad for å snakke om hvordan de jobber med ungdom.
  • Det europeiske Wergelandssenteret for å diskutere hvordan hets og diskriminering kan begrense de unges medvirkning og demokratiske deltakelse.
  • Barne- og familieminister Kjersti Toppe og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Toppmøte barn og unge er en del av KS´ toppmøter. Ungdommene presenterer også sine forventninger til politikerne på Kommunalpolitisk toppmøte dagen etter og holder apell på Landstinget. Dette er deres egne forventninger og krav etter diskusjoner og workshop på Toppmøte barn og unge. 

KS, ved prosjektleder Trond Kalhagen, bistår gjerne med en kommentar eller mer informasjon fra oss hvis dere ønsker det. Han treffes på tlf. 95 12 73 49. Han kan sette dere i direkte kontakt med ungdommer som skal være med hvis dere vil følge dem gjennom denne dagen. Vi tror at dette kan bli en reportasje om ungdom, deres krav og ønske om å påvirke og bli hørt i politikken.

Åpent for presse

Totalt deltar ca. 400 personer på dette fulltegnede toppmøtet. Les mer om toppmøtet som er åpent for pressen her.

Påmelding til arrangement: Gi beskjed på e-post til  hfp@ks.no om du ønsker å delta.

Kontaktperson: Hege K. Fosser Pedersen , kommunikasjonsrådgiver KS, mobil: 92 68 09 40

Presseinnvitasjon til KS' Toppmøter og Landstinget