Fram til lunsj er toppmøtet åpent for ordførere, kommunedirektører, by- og fylkesrådsledere og andre interesserte

09:45 -
09:50

Vi tar plass i salen

09:50 -
10:00

Bli-kjent-aktivitet ved bordene

10:00

Åpning ved Mo Street Crew

10:05 -
11:05

Velkommen

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS og Jonas Uv Værnes fra ungdomsarbeidsgruppa for arrangementet

Hvorfor bør vi lytte til barn og unges stemmer i samfunnsutviklingen, både lokalt og nasjonalt?
Barne- og familieminister Kjersti Toppe og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Dialogøkt 1: Hva kjennetegner prosesser som fører til reell medvirkning for barn og unge?
Vi deler erfaringer
11:05 -
11:30

Pause


11:30 

Tromsø – europeisk ungdomshovedstad 2026

11:35 -
11:50

Hva gjør vi for å sikre barn og unge reell medvirkning hos oss, og hvorfor gjør vi det?

Årets ungdomskommune 2023 Kvam Herad
Ordfører Torgeir Næss og ungdomsrådsleder Ida Djupevåg

11:50 -
12:30

Dialogøkt 2: Hva bør kommuner og fylkeskommuner gjøre for å styrke barn og unges reelle medvirkning i utviklingen av lokalsamfunnet?

Fra ungdomsråd til ordførerstolen
Landets yngste ordfører, Håvard Handeland (19), fra Sauda kommune i samtale med Maja Charlotte Fleck-Baustian
 
Avslutning ved representanter fra ungdomsarbeidsgruppa
12:30 -
13:30

Lunsj

Videre program er for ungdomsdelegater, delegasjonsledere, KS-ansatte og observatører

13:30 -
14:50

Velkommen tilbake ved konferansier

Dialog: Hvilke erfaringer har vi fra økta før lunsj?
 
Hva mener vi kommunesektoren bør prioritere? 
Workshop og medinnspill til KS Landstings behandling av dokumentet "Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-27»
14:50 -
15:15

Pause

15:15 -
16:00

Hets og diskriminering kan begrense de unges medvirkning og demokratiske deltakelse

Workshop ved Ingrid Aspelund, Det europeiske Wergelandssenteret

16:00 -
16:40

Vedtak av Toppmøte barn og unges innspill til dokumentet «Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-27»

Ungdomsarbeidsgruppa legger fram forslag basert på innspill i workshop

16:40 -
16:45

Avslutning og veien videre

Parahini Parabaran og Aurora C. V. Aguilera

Meld deg på her