Årets Kommunalpolitisk toppmøte har tittelen, Som vi sår. Folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting har tatt fatt på en ny fireårsperiode der en rekke små og store beslutninger skal tas. Nå handler det om å så de rette frøene, luke bort tidligere feiltrinn og sørge for god næring til fremtidens løsninger. Temaene som er satt på dagsorden unders årets toppmøte er bærekraftig velferd, inkluderende samfunnsliv, en grønn fremtid og et trygt og sikkert samfunn.

Tid: tirsdag 13. februar kl. 09.00 – 15.00. Det er mulig å følge konferansen digitalt
Sted: Clarion Hotel, Trondheim

På årets toppmøte skjer blant annet dette:

  • Vi kårer Norges mest næringsvennlige kommune
  • Vi diskuterer hvordan stat og kommune kan jobbe bedre med klima og natur
  • Vi spør om vi tenker for tradisjonelt om helse- og omsorgstjenestene
  • Vi ser på mulige veier inn i fellesskapet
  • Vi lufter bekymringer om et demokrati på vikende front
  • Vi snakker om beredskap som den nye normalen i kommunesektoren
  • Vi trekker frem de unge som overtar ansvaret på neste vakt

KS´ Landsting

Kommunesektorens organisasjon (KS) skal velge ny politisk ledelse dagen etter toppmøtet. I tillegg til styreleder og nestleder, velges styremedlemmer til KS´ Hovedstyre.

Landstinget åpner på ettermiddagen 13. februar med innlegg fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og tale fra nåværende styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Landstinget avsluttes med en politisk debatt. Dagen etter, 14. februar, velges nye medlemmer til Hovedstyret i KS.

Landstinget er KS' øverste organ og arrangeres hvert fjerde år, etter lokalvalg. Landstinget velger KS' politiske ledelse, vedtar kontingent og vedtekter og kommunesektorens politiske prioriteringer.

Se dagsorden for Landstinget her.

Tid: onsdag 14. februar kl. 09.15 – 15.00
Sted: Clarion Hotel, Trondheim

Pressen kan delta begge dager.

Påmelding til begge arrangement: Gi beskjed på e-post til tto@ks.no om du ønsker å delta.
Program: Hele programmet kan du lese her og all informasjon om toppmøtet finner du her.  


Toppmøte barn og unge
arrangeres i forkant av Kommunalpolitisk toppmøte og Landstinget, mandag 12. februar på samme sted. Er du interessert i også dette arrangement? Les mer her.