Dette blir fire år med statsvitenskap.

Norges yngste ordfører Håvard Handeland.

Les mer om årets toppmøte her

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Nysgjerrig? Les mer om programmet i Trondheim her

Håvard Handeland (19) kom inn i politikken i fjor vinter da Arbeiderpartiet slet med å stille liste i kommunen. Samme høst ble han den yngste ordføreren i Norge noensinne. 

Etter forhandlinger mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre endte det med at 19 år gamle Handeland blir ny ordfører i Sauda kommune i Rogaland. Høyre og Arbeiderpartiet skal samarbeide om makta i Sauda de neste fire årene.

19-åringen nå skal lede en kommune med 4.500 innbyggere. Så sent som i februar i fjor hadde Sauda Arbeiderparti store utfordringer med å få tak i nok folk til å stille liste foran valget. Da tok den da 18 år gamle skoleeleven Håvard Handeland kontakt med nominasjonskomiteen.

Handeland har vært medlem i partiet siden han var 14 år, og har markert seg som en engasjert ung mann. I sin nye rolle vil Handeland blant annet inkludere ungdomsrådet mer i kommunestyret.

- Hva tenker du om å være landets yngste ordfører?

- Det er sjeldent jeg tenker over den litt unike tittelen når jeg rører i middagen, men en blir jo stadig påmint "norgesrekorden". Samtidig tror jeg ordførergjerningen er like krevende og gøy uavhengig alder. Fordelen med å være av den yngre art er mindre forpliktelser til familie og ingen middagssoving. Jeg kan med andre ord dedikere dagene til jobben på en bedre måte enn om jeg hadde hatt familieforpliktelser og andre slike "voksenting". 

- Fordeler og eventuelle ulemper med å være ung leder?

- Fordelen med å være en ung leder er at beslutninger ikke er tradisjonsbetinget eller historiepreget. Nye perspektiver og friske ideer preger embetet, og det er avgjørende med yngre kandidater for å kunne endre det politiske tankesettet. On the top of my head kommer jeg ikke på ulemper ved å være ung i rollen - utover de kritiske røstene som av og til kan være irriterende. 

- Hva er dine viktigste saker fremover som kommunens ordfører?

- Sauda er en distriktskommune, og som distriktskommuner flest, har vi utfordringer med fraflytting og en demografisk utvikling som peker i retning av færre yrkesføre og flere pleietrengende. I Sauda har vi større etableringer på trappene, storskala ammoniakkproduksjon, smolt og postsmoltproduksjon og et smelteverk som er lang fremme i skoene i arbeidet med utslippsreduksjon. Det blir viktig å legge tilrette for nye etableringer og arbeidsplasser i Sauda. Det kan forhåpentligvis bidra til et mer stabilt innbyggertall. Vi er også avhengig av å fristille driftsbudsjettet vårt fra kraftinntekter. Vi baserer store deler av drifta vår på en svingende inntektskilde. Når det gjelder kraftrelaterte inntekter blir det også viktig for meg som ordfører å arbeide for å beholde dagens inntektssystem på dette området. Det settes nå i spill i stortingsmeldingen som kommer om inntektssystemet for kommunene. Sauda har også fantastisk natur, og vi markedsfører oss som ei naturperle. Som resten av landet, er vi, og har over lengere tid, også vært flink til å bygge ned natur bit og bit. Å verne myrområder og høyt karbonbindende skog er et viktig mål for min del, og som planmyndighet har vi et ansvar her. Viss lokaldemokratiet skal bidra til å løse, iallfall ikke akselerere naturkrisa, må vi vise det.  

- Hvordan vil du bruke din bakgrunn fra ungdomsrådet inn i ordførerjobben?

- Mitt engasjement i ungdomsrådsarbeid gav stort innsyn i offentlig forvaltning og jeg tar med meg mye lærdom derifra. 

- Hvordan kan og vil du bidra til å styrke barn og unges reelle medvirkning i  lokalsamfunnsutviklingen?

- Jeg kommer til å foreslå i revidering av medvirkningsråds reglement at leder for ungdomsråd, sammen med eldreråd og funksjonsnedsettes råd, skal få plass i kommunestyresalen og gis talerett, slik at de kan tegne seg til debatten. Dette gir en langt større påvirkningsmulighet. 

- Hvordan ser du på utfordringen mange kommuner har med å få med unge mennesker inn i politikken? Hva kan gjøres for å endre det?

- Her ligger det også en jobb for partiene og nominasjonsprosessen. Flytt de yngre lenger opp på lista, er mer en oppfordring til lokalpartiene. Samtidig tror jeg mange yngre ser på lokalpolitikk som kjedelig og tørt - helt til en spør de rette spørsmålene. Veldig få som klarer å sitte stille om en drar opp skolestrukturdebatten eller andre livskriser. En inkluderende kultur fra de eldre kandidaters side kan også være rekrutteringsfremmende.