Det er utrolig spennende og givende å få være en del av et arrangement som setter fokus på barn og unges medvirkning i lokalsamfunnet

Maja Charlotte Fleck-Baustian

Toppmøte Barn og unge (ToppBU)

Toppmøtet arrangeres 12. februar i Trondheim. Der møtes 120 ungdomsdelegater fra hele landet og ordførere, kommunedirektører og andre beslutningstakere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå for dialog om barn og unges reelle medvirkning i lokalsamfunnsutviklingen. Barne- og familieminister Kjersti Toppe og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er blant innlederne. Toppmøte barn og unge planlegges i samarbeid med en ungdomsarbeidsgruppe bestående av 11 fylkesungdomsrådsrepresentanter.

Majas har etablert og drevet ungdomsorganisasjonen Youth for Diversity Agder siden 2017. Der leder hun og gjennomfører Erasmus+ ungdomsutveklsinger og strategiske partnerskapsprosjekter. I disse prosjektene bruker hun ikke-formell og dynamiske læringsmetodikker for blant annet å myndiggjøre unge sosiale- og
forretningsentreprenører.  

- Jeg brenner for å skape forståelse for demokrati i praksis, en bærekraftig fremtid, og for å bringe frem alternative læringsformer som kan bidra til å få en bedre forståelse av ens egen rolle i å skape et mer rettferdig samfunn, der alle får mulighet til å nå sitt fulle potensial, sier Maja Charlotte Fleck-Baustian. 

12. februar står hun på scenen i Trondheim og skal lede årets Toppmøte barn og unge for KS!

- Hva synes du om å lede årets Toppmøte Barn og unge?
- Å lede årets Toppmøte Barn og Unge 2024 er en ære. Det er utrolig spennende og givende å få
være en del av et arrangement som setter fokus på barn og unges medvirkning i lokalsamfunnet
- som er en veldig viktig del av vårt demokrati. Jeg ser fram til muligheten til å fasilitere samtalene
mellom ungdomsdelegatene og lokale beslutningstakere, og håper på å skape en plattform der
deres viktige perspektiver kommer frem.

- Hva vil du legge vekt på som møteleder for å få fram budskapene?
- Som møteleder er mitt fokus å få frem programmets hovedtemaer og å sikre en åpen og
konstruktiv dialog. Jeg ønsker å legge til rette for at ungdomsdelegatene får den oppmerksomheten
de fortjener, og jeg vil bidra til at diskusjonen blir produktiv og meningsfull. Målet er å etablere
en trygg plattform for endring og uttrykk, med sikte på å gi alle de 120 ungdommene en positiv
opplevelse og en følelse av myndighet.

- Hva er de viktigste budskapene fra en slik konferanse?
- De viktigste budskapene  er knyttet til behovet for reell medvirkning i politiske beslutninger som påvirker barn og unges liv. Det må lages plass for at unge mennesker er en integrert del av lokalsamfunnets utviklingsprosesser fordi det handler om deres fremtid.

- Hvorfor er det viktig å lage møtearenaer som dette for barn og unge? Og burde det
vært flere slike?
- Møtearenaer som Toppmøte Barn og Unge 2024 er avgjørende fordi de gir unge en stemme i
beslutningsprosesser som direkte påvirker deres liv. Å inkludere ungdom i slike fora er ikke bare
rettferdig, men det styrker også demokratiet ved å sikre at beslutningene reflekterer hele
samfunnet. Det bør definitivt være flere slike møter for å kontinuerlig oppmuntre til
ungdomsdeltakelse og å sikre at deres perspektiver tas på alvor av de som nå er
beslutningstakere. Men å skape møteplassene i seg selv er ikke nok- resultatene fra disse
møtene må inkluderes i samfunnsmessige og politiske beslutninger.

- Hva er de største truslene og utfordringene mot unges deltakelse i (lokal) politikk og
beslutninger fremover?
- Manglende oppmerksomhet og forståelse for unges perspektiver. Dette kan føre til at viktige
problemstillinger blir oversett, og at beslutninger ikke tar hensyn til unge menneskers behov og
ønsker. De utøvende organene i byråkratiske posisjoner skaper aktiviteter som ungdom ikke
interesserer seg for fordi de ikke inkluderer dem i utviklingsprosessene. De møter ikke opp fordi
det er ikke det de ønsker å være med på.

- Netthets mot unge kan også hindre og skremme dem vekk fra deltakelse i politikk og
samfunnsengasjement. Da forflyttes samtalene til andre plattformer der voksne ikke er til stede
og som forverrer situasjonen. Vi må skape plass til hverandre i den offentlige samtalen.
Også forskjellen i kommunikasjon og oppfatning av sentrale begrep og konsepter endrer seg.
Generasjoner kan snakke forbi hverandre fordi de ofte ikke etablerer et felles begrepsapparat.

- Hva er ditt råd til voksne når det gjelder å slippe fram ungdom i
beslutningsprosesser?
- Mitt råd til voksne er å spørre, lytte, og myndiggjøre ungdom i alle prosesser og på alle
nivåer. Gi rom for ulike perspektiver, og å anerkjenne verdien av mangfold i tankesett og at deres
innsikt og erfaringer er verdifulle ressurser for å forme en bedre fremtid.