Om KS

KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

KS har flere roller

Les flere artikler

Les mer

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT