Dette innebærer at alle kvitteringer og dokumentasjon nå skal leveres elektronisk. Du kan bruke både mobil og PC når du skal fylle ut ditt krav om refusjon og laste opp kvitteringer. Husk å legge ved alle kvitteringer og bilag, og ikke kast kvitteringene før du har mottatt refusjonen.

Lenkeblokk Icon Brukermanual - Unit4 Travel & Expenses

En refusjon regnes som signert av utfyller når den sendes videre til godkjenning. Det betyr at du må være nøyaktig og passe på at alle opplysningene er riktige. Dersom refusjonen er mangelfullt utfylt vil den bli sendt i retur til utfyller for korrigering. Du vil da motta en mail med beskjed om hva som må korrigeres.

Reiseregninger og utlegg skal leveres så snart som mulig. KS utbetaler to ganger hver måned, rundt den 12. og 22. med unntak av juli som har én utbetaling (rundt den 12.).

Du vil motta kryptert lønnsslipp til den mailadressen du er registrert med.

Dersom du opplever problemer med din reiseregning og klarer ikke å finne en god nok forklaring i brukermanualen så send oss gjerne en mail til so@ks.no, ring oss på 24132600 eller ta eventuelt kontakt med din faste kontaktperson i KS. Vi hjelper deg så snart vi kan.

Tips til utfylling av reiseregninger

 • Oppgi formål med reisen/utgiften så utfyllende som mulig.
 • Ved refusjon av drosjeutgifter og ved betaling av kilometergodtgjørelse må nøyaktig fra/til adresse oppgis,
 • Leverer du ikke kvittering på buss, båt og tog så må strekningen oppgis i merknadsfeltet.
 • Se over reiseregningen før du sender den videre til godkjenning.
 • Er alle bilag med?
 • Kvitteringen må være lesbar, og hele kvitteringen må være med. En bankutskrift som kun viser hvilket beløp som er betalt vil ikke være tilstrekkelig.
 • Ikke kast kvitteringen før utbetaling!
 • Har du fått lest inn korrekt beløp?
 • Er alt kommet på korrekt kostnadstype?
 • Har du på dietten trukket fra alle måltider du har fått dekket på reisen? Er ikke frokost inkludert i hotelloppholdet må du oppgi dette i beskjedsfeltet.
 • Ved diett med overnatting hotell må navn på overnattingssted oppgis. Dette gjøres på linjen for hotellrefusjonen.
 • Skal du ikke ha dekket hotell velger du kostnadsart "hotell betalt av arbeidsgiver" og påfører hotellets navn her.

Les også:

Lenkeblokk Icon Brukermanual - Unit4 Travel & Expenses Lenkeblokk Icon Infoskriv