NB: Grunnet Covid-19 er ekspederingstiden for tiden lenger enn normalt. Søknader som normalt har en ekspederingstid på 6-8 uker, vil nå ha en lenger ekspederingstid. Dette betyr også at vi ikke kan ekspedere hasteoppdrag, og vi ber om forståelse for dette.

Medaljen og merket tildeles i henhold til vedtektene.

Her finner du vedtekter for KS' hedersmerke.
Her finner du vedtekter for KS-medalje.

Avgift for medalje og merke, som begge er utført i sølv og emalje, er henholdsvis kr 2575,– for medalje og kr 830,– for hedersmerket. Prisen er uten merverdiavgift. Forsendelsen skjer rekommandert og porto kommer i tillegg. Personer som har fått tildelt medalje har rett til å kjøpe merket.

Søknad om hedersmerke og/eller medalje finner du her.

Merk at søknaden også skal inneholde navnet på personen som skal motta faktura (den som sender inn søknad).

På grunn av mindre kapasitet knyttet til korona-situasjonen, er nå behandlingstiden mellom seks og åtte uker.

Når kan man bære KS-medalje og KS' hedersmerke?

KS-medalje er ikke en orden og kan derfor ikke bæres på uniform. Den kan bæres på antrekk som mørk dress, smoking og kjole og hvitt. Tilsvarende for kvinner.  KS' hedersmerke kan bæres på alle typer antrekk, men ikke uniform.

For spørsmål, kontakt KS Agenda på tlf. 24 13 28 00 eller send epost