Helgesen var styreleder i KS i to perioder fra 2012 til 2020. På landstinget i 2020 ble hun valgt til første nestleder, men rykket opp til leder i 2021 da tidligere styreleder gikk ut av vervet. Gunn Marit Helgesen ble gjenvalgt som styreleder under Landstinget i 2024.

Helgesen er kjemiingeniør av utdannelse og har vært senioringeniør i Statoil og Norsk Hydro.

Hun var fylkesordfører i Telemark fra 2003 til 2011, etter to perioder som fylkesvaraordfører. I dag er hun gruppeleder for Høyre i fylkestinget og sitter i fylkesutvalget i Telemark. Hun er også valgt som medlem av kommunestyret i Porsgrunn.

Siden desember 2013 har hun vært medlem av Executive Bureau (hovedstyre) i den europeiske paraplyorganisasjonen Council of European Municipalities and Regions (CEMR). I 2022 ble hun valgt som president i organisasjonen etter å  ha vært co-president (nestleder) siden 2016. Videre er hun medlem av Executive Bureau og World Council i den verdensomspennende kommuneorganisasjonen United Cities and Local Governments (UCLG).

Gunn Marit Helgesen er medlem og leder av Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress, visepresident i Byrået (styret) og medlem av Monitoring Committee.

Hun er også visepresident i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) fra 2000, og har tidligere vært president i Nordsjøkommisjonen. Helgesen er leder av VRI programstyre.

Lenkeblokk Icon Høyoppløselige bilder av Gunn Marit Helgesen Lenkeblokk Icon Last ned CV for Gunn Marit Helgesen på fransk og engelsk