Helgesen var styreleder i KS i to perioder fra 2012 til 2020. På landstinget i 2020 ble hun valgt til første nestleder.

Helgesen er kjemiingeniør av utdannelse og har vært senioringeniør i Statoil og Norsk Hydro.

Hun var fylkesordfører i Telemark fra 2003 til 2011, etter to perioder som fylkesvaraordfører. I dag er hun gruppeleder i fylkestinget og sitter i fylkesutvalget i Telemark. I tillegg er hun vararepresentant i Porsgrunn bystyre.

Siden desember 2013 har hun vært medlem av Executive Bureau (hovedstyre) i den europeiske paraplyorganisasjonen Council of European Municipalities and Regions (CEMR) og har vært co-president (nestleder) i organisasjonen siden 2016. Videre er hun medlem av Executive Bureau og World Council i den verdensomspennende kommuneorganisasjonen United Cities and Local Governments (UCLG).

Gunn Marit Helgesen er medlem og leder av Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress, visepresident i Byrået (styret) og medlem av Monitoring Committee.

Hun er også visepresident i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) fra 2000, og har tidligere vært president i Nordsjøkommisjonen. Helgesen er styremedlem i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), leder av VRI programstyre og medlem i det regionale forskningsfondet Oslofjorden.

Lenkeblokk Icon Høyoppløselige bilder av Gunn Marit Helgesen Lenkeblokk Icon Last ned CV for Gunn Marit Helgesen på engelsk Lenkeblokk Icon Last ned CV for Gunn Marit Helgesen på fransk