Engasjerte og aktive medlemmer er avgjørende for om KS lykkes med sitt arbeid. Med et tillitsverv i KS følger mange muligheter. Du får påvirke rammene for sektoren vår, du får bygge nettverk med dyktige folk fra hele landet, og du får unik innsikt i utviklingen av Kommune-Norge. Dette er erfaringer som kommer godt med i møte med innbyggere og andre folkevalgte.

Verv i KS krever tid, kunnskap og engasjement for at oppgavene skal bli ivaretatt på best mulig måte. Til KS blir du valgt av din kommune eller fylkeskommune og representerer dem, i motsetning til hjemme hvor du representerer ditt parti. Det er de tillitsvalgte som leder KS’ tverrpolitiske arbeid for medlemmenes interesser og sikrer at arbeidet er godt forankret blant medlemmene. Vi håper du deltar aktivt i debattene og at du sammen med oss vil arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Les mer om KS' vedtekter og valg av delegater til Landstinget og av tillitsvalgte til KS' styrende organer.