Til hovedinnhold

Barnevern

Kontoret bistår ved rådgivning og prosedyre i alle spørsmål på barnevernområdet, herunder i prosesser for barnevern- og helsenemndene og i saker om betalingsansvar for barnevernets tvisteløsningsnemnd.

Artikler

SISTE OM

Les flere artikler

KONTAKT