Til vår store forferdelse kommer det nyutdannede miljøterapeuter og sykepleiere og mener at 80 prosent er helt fint.

Mary Ann Alstad, virksomhetsleder for miljøtjenesten i Bodø kommune

Det er ikke et hvilket som helst bygg som i disse dager reiser seg på adressen Vollsletta 10 i Bodø. Det er nemlig den første store boligen for personer med funksjonsnedsettelse som er oppført i kommunen på 15 år. Men ikke bare det. Boligen blir det første bofellesskapet i kommunen med hovedvekt på hele stillinger.


– Det handler først og fremst om en politisk vilje, så handler det om en administrativ vilje, så handler det også om en vilje hos de ansatte og deres organisasjoner, sier ordfører i Bodø Ida Pinnerød (Ap).

Stillinger som aldri ble besatt
Vi blir flere eldre i årene som kommer. Presset på helsetjenesten øker. Det er unison enighet om at kommunesektoren må gå fra deltidsstillinger til heltidskultur, men veien er fremdeles lang. Det er grunn til forsiktig optimisme. Nye tall fra KS’ PAI-register viser at stillingsstørrelsene øker i hele sektoren, og mest blant kvinner i helse- og omsorgssektoren.

I Bodø kommune har politikerne ved flere anledninger snakket varmt om en heltidskultur. Da Gunnar Sveen ble tilsatt som analysesjef oppdaget han at det likevel var lite som hadde skjedd. På oppdrag fra kommunen gjorde KS- Konsulent analyser.  

– Det hadde ikke skjedd noe på mange år. Analysen viste også at vi hadde en rekke småstillinger i kommunen som ikke hadde blitt besatt, fordi ingen ville ha dem, sier Sveen.

Siden kommunestyret, med Pinnerød i spissen, gjorde et nytt vedtak på heltidskultur i desember 2016, så har ballen rullet sakte – men sikkert. Prosjektet er definert og framdriftsplan har blitt lagt frem. Kommunen har opprettet arbeidsgrupper som skal se på hvordan en kan lage nye bemanningsplaner og turnuser. 

– De har fått nokså frie rammer. Det viktigste er å få i gang en kreativ prosess, sier Sveen.

Heltidsarbeideren: - Jeg tror det er nødvendig at alle deler på ulempene


Karin Rogstad er en av to sykepleiere som skal jobbe i Vollsletta 10. Foto: Bjørn Erik Olsen

Bred involvering med foreldre  
Miljøtjenesten i Bodø tilbyr blant annet tjenester til de som trenger hjelp hele livet. Det var foreldre til seks unge med funksjonsnedsettelse som i sin tid tok initiativ til boligene/bofellesskapet som snart står klar på Vollsletta.

– Foreldrene har stått i front når det gjelder utformingen av leilighetene og hvordan de skal se ut. De har gjort en formidabel innsats. Og så er det vår oppgave å levere tjenestene, sier Mary Ann Alstad, virksomhetsleder for miljøtjenesten i Bodø.

Det har vært en lang prosess, men i august 2017 kunne omsider kommunen invitere til pressekonferanse for å presentere Vollsletta 10. Boligen er pilot i kommunens satsing på heltidsstillinger. På pressekonferanse var både ordfører, representanter fra helse- og omsorgsavdelingen og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet og LO til stede for å kaste glans på heltidsboligen.

– Vi har hatt tett samarbeid med organisasjonene underveis. De er veldig glad for at vi satser på en heltidskultur. De er naturligvis opptatt av å redusere ubekvem arbeidstid mest mulig for sine medlemmer, men de virker fornøyd med at dette prosjektet bidrar til en mer rettferdig fordeling, sier Alstad.

Kvalitet koster 
Det er lunsjpause på Mary Ann Alstads kontor. Områdeleder Randi Huus er innom sammen med Kristine Henriksen Arntzen, som blir avdelingsleder for den nye boligen. Sammen har de brynt seg på hvordan de nye turnusene skal gå opp med en heltidskultur.

– Vi vet at en av de største snubletrådene i heltidsprosjekter, rent bortsett fra økonomien, er egentlig kulturelt betinget. Det merker vi også. Vi kan jo nesten ikke noe annet enn å lage turnus med småstillinger. Det er det vi har holdt på med i denne trange økonomien så lenge, sier Huus.

– Vanligvis er det økonomien som avgjør hva slags tilbud vi kan gi. Turnusen blir da en konsekvens av det med mange små brøker. I en heltidskultur er dette snudd på hodet og rammen blir bestemt til slutt.

Det innebærer en større grunnbemanning, som blir dyrere for kommunen.

– Det koster mer, men vi tror vi får det igjen i større kvalitet. Det blir mer forutsigbart for brukerne og færre å forholde seg til for familien, sier Huus.

Heltidsforskeren: - Første bud er at kommuner tilbyr nyutdannede heltidsstillinger 

En helt ny turnus
Avdelingsleder Kristine Henriksen Arntzen er i gang med intervjuer. Hun syns det er ekstra gøy å kunne tilby fulltidsstillinger.

– Vi skal ansatte 18 personer i fulltidsstillinger og seks nattestillinger i 72 prosent, sier hun. 

I tillegg tilbyr kommunen tre rekrutteringsstillinger til helgene. Dette er stillinger som i hovedsak tilbys vernepleierstudenter underveis i studiene, som igjen kan søke på stipendordningen som Bodø kommune tilbyr vernepleier- og sykepleierstudenter som er halvgått i studiet sitt.

Arntzen har selv erfaring fra det som tidligere blir kalt alternativ turnus, inspirert av oljearbeiderne i Nordsjøen. Hun jobbet 13 timer hver dag i en uke og hadde så fri i tre uker.

– Vi så at hverdagen til brukergruppa ble helt annerledes. Vi fikk muligheten til å dra på lange turer. Vi kunne ha ulike typer aktiviteter. Medisineringen gikk ned.  Det ga en veldig god dokumentert effekt, sier hun.

Sykepleierstudenten: - Mange syns at heltidsstilling blir for tungt 

Sykepleierstudent Simen Nørstebø (25) vet om flere av sine medstudenter som ser for seg 80 prosent stilling etter studiene. - Det er alltid stor tilgang på ekstravakter, sier han. Foto: Ida G. Slettevoll, KS

Det sitter i hodene våre
I bygget der kommunens miljøtjeneste ligger i dag var det tidligere et sykehjem for 64 pasienter. Der jobbet Randi Huus som nyutdannet sykepleier.

– I helgene jobbet jeg som eneste sykepleier med ansvar for 64 personer. Det er klart det var tungt, og jeg tenkte da at dette klarer jeg ikke lenger, sier hun.

Mange nyutdannede sykepleiere og vernepleiere mener at fulltidsstilling er for tungt og at deltid er godt nok.

– Dette er en myte. Forskning viser at arbeidets art endres med heltid. Problemet er at folk tar utgangspunkt i den arbeidssituasjonen de har i dag. Jo større stilling du har i en deltidskultur, jo større ansvar har du. Folk må forstå at jo flere som bærer det ansvaret, jo lettere blir det, sier Huus.


Avdelingsleder Krisine Henriksen Armtzen syns det er ekstra hyggelig å tilby heltidsstillinger ved den nye boligen i Bodø kommune. Foto: Ida G. Slettevoll, KS

De sikres en stabil inntekt 
Tradisjonelt jobber en sykepleier i en godt tilrettelagt turnus med jobb hver tredje helg. I en heltidskultur må også de som allerede jobber i full stilling og ta sin del av ubekvem arbeidstid, som helger og kveld.  

– Til vår store forferdelse kommer det nyutdannede miljøterapeuter og sykepleiere og mener at 80 prosent er helt fint. Tilgangen på ledige vakter har vært så stor at de kan takke ja når de passer dem, sier Alstad.

Heltid er imidlertid ikke bare trygt og godt for brukere og de pårørende, men for de ansatte også. De sikres en stabil og fornuftig inntekt og ikke minst en pensjon å leve av.

– Den dagen du ikke lenger har tilgang på å jobbe ekstravakter er det ingenting å gå i banken med eller få pensjon med, sier Huus.