Kommuner som ønsker å bygge en heltidskultur må i alle fall begynne med å tilby nyutdannede sykepleiere og vernepleiere heltidsstillinger i en heltids

Kari Ingstad, førsteamanuensis i sykepleiefag

Kari Ingstad, førsteamanuensis i sykepleiefag, har forsket på heltidskultur og langturnuser i en årrekke. Hun har også holdt foredrag for en rekke kommuner, deriblant Bodø kommune.

– Hva vi skal med en heltidskultur? Det er først og fremst for pasientene. I dag opplever mange brukere av helsetjenester at det er 30 forskjellige mennesker innom i løpet av en uke som skal hjelpe dem med det aller mest intime. En heltidskultur gir bedre kontinuitet og kvalitet på tjenestene, sier hun.

Bygge kompetanse 
Ingstad påpeker at med samhandlingsreformen kom flere pasienter til kommunene med større og meravanserte behov.

– Dersom vi baserer oss på 20 og 30 prosent stillinger, så er det umulig å bygge opp en kompetansekultur.

Ingstad definerer heltidskultur som at minst halvparten av dem som jobber turnus skal gå i hundreprosentstilling.

– Kommuner som ønsker å bygge en heltidskultur må i alle fall begynne med å tilby nyutdannede sykepleiere og vernepleiere heltidsstillinger i en heltidskultur. De må sosialiseres inn i en heltidskultur.

Vi må tørre å tenke nytt
Hun tror at dersom arbeidsgiver tar bort fleksibiliteten med tilgang på ekstravakter, så vil flere ønske seg hundre prosent. Kommunene må lage turnuser som bygger på hele stillinger.

– Vi tenker så utrolig gammeldags. Det er så mange muligheter når det gjelder turnus. Vi har 3-3 turnus, som innebærer tre dager på og tre dager fri, og langvakter for å nevne noe. Vi må tørre å tenke nytt og innovativt, sier Ingstad.