Jeg tror det er nødvendig at alle deler på ulempene. Dessuten går en glipp av så mye på arbeidsplassen om en ikke jobber i full stilling.

Karin Rogstad, sykepleier

Karin Rogstad er en av to sykepleiere som har fått jobb på Vollsletta 10.

Første stopp etter at hun var ferdig utdannet sykepleier i 1984 var avdelingen for premature barn i Nordlandssykehuset. ­ Siden har hun jobbet innenfor flere områder i kommunen etter at hun var ferdig utdannet i 1984.

- Det var premature barn som var mitt hjertebarn, men etter ett år fikk jeg jobb i hjemmetjenesten i Bodø, som hadde en bedre turnusordning, sier Rogstad.

Tilpasset situasjonen hjemme
Hun begynte i heltidsstillinger og jobbet hver tredje helg, men valgte deltid etter hvert når familiesituasjonen endret seg. På åtte år ble Karin Rogstad mamma til fire barn. Etter to år på sykehjem, begynte hun å jobbe i en bolig for personer med funksjonsnedsettelser.

– På den tiden jobbet jeg 42 av 52 helger. De kalte meg bare for Helga, sier Rogstad og ler.

Siden 2003 har hun jobbet fullt. Hun er optimistisk med tanke på at kommunen nå skal etablere en heltidskultur.

– Jeg tror det er nødvendig at alle deler på ulempene. Dessuten går en glipp av så mye på arbeidsplassen om en ikke jobber i full stilling. At alle er like mye på jobb betyr også at alle har samme tilhørighet og ansvar. Og fra et arbeidsgiverståsted gir det mindre fravær og vikarer, sier Rogstad.

For tiden jobber hun langvakter hver fjerde helg.

– Det gir så positive gevinster for beboerne. Vi kan dra på turer og får fulgt opp på en bedre måte, sier Rogstad.

Et større faglig ansvar 
Hun mener at en som sykepleier kan få en bredere erfaring ved å jobbe i kommunen sammenliknet med en spesialisert avdeling på sykehus.

– Du er mye mer selvstendig som sykepleier på jobb i hjemmetjenesten i en kommune. Du har et langt større faglig ansvar og den erfaringen var i alle fall svært nyttig for meg.

Hun legger til at hun trives svært godt med å jobbe i Bodø kommune. 

– Vi har god turnus og faglige utfordringer, vi får delta på kurs og opplæringer. Jeg blir godt ivaretatt og får være med på god utvikling av tjenestene, sier hun.