Arbeidsmengden er så stor at det ikke er en jobb å bli gammel i.

Simen Nørstebø, sykepleierstudentSimen Nørstebø, sykepleierstudent

Helt ærlig: Mange ønsker seg nok en heltidsstilling, men orker ikke. Jeg kjenner forholdsvis nyutdannede sykepleiere som har 100 prosent stilling, men som syns det er for tungt. Arbeidsmengden er så stor at det ikke er en jobb å bli gammel i, sier Simen Nørstebø.

Han er snart ferdig med sykepleierstudiene og er tillitsvalgt for avgangskullet på Nord Universitet i Bodø, som årlig har 120 studenter på bachelor i sykepleiestudier.

Nørstebø har vært på universitetet siden klokken syv om morgenen og skal rett på ettermiddagsvakt på akuttmottaket på sykehuset i Bodø. Som leder i studentforeningen er han opptatt av studentenes ve og vel.

Flere hindre i veien 
– Kommunen snakker mye om heltidskultur, men ikke så mye om at sykepleiere får stadig flere administrative oppgaver, som stjeler tid, sier han.

Nørstebø opplever at mange av hans medstudenter ønsker å jobbe deltid og sjonglere med ekstravakter, som det alltid er mye av. Men har også hørt historier der det er arbeidsgiver som stiller seg i veien for at de ansatte får større stillinger. Selv om er opptatt av forholdene for nyutdannede sykepleiere kan bli bedre, så understreker Nørstebø at han ikke kan tenke seg å gjøre noe annet.  

- Det er veldig meningsfullt!  Som sykepleier må man være på rett plass som person. Møtet med pårørende og pasienter krever modenhet. Man må også ha evnen til å ta ansvar.

Kommunen ikke øverst på ønskelista
– Jeg har ikke inntrykk av at kommunale stillinger står øverst i kurs, sier Sønstebø. Han peker på tre hovedgrunner til det.

For det første ønsker mange av hans medstudenter seg videreutdanning, og da er det spesialisthelsetjenesten som er det naturlige valget. For det andre er det et stort medisinsk fagmiljø på et sykehus og det er mange å lene seg på. Det gjør at mange studenter oppfatter det som en tryggere og mer attraktiv arbeidsplass.  For det tredje er studiet lagt opp på en slik måte at studentene først har praksis i kommunene og senere i spesialisthelsetjenesten. Det har betydning for rekrutteringen. Når de kommende sykepleierne er mot slutten av sitt studieløp og på utkikk etter jobb, så har siste praksissted en gylden mulighet til å rekruttere.

Nørstebø trekker frem Bodø kommunes stipendtilbud som et positiv tiltak, som blir lagt merke til. Bodø tilbyr 75.000 kroner til ferske sykepleierstudenter som binder seg til kommunen. Etter at Bodø kommune tilbød dette, så hev også nabokommunene seg på og tilbød lignende stillinger.

– Jeg tror det er avgjørende at kommuner kan konkurrere på lønn, sier han.