Kommunene har fortsatt ansvaret og skal planlegge gjennomføringen av vaksineringen, og må sørge for nødvendig tilrettelegging. Det innebærer for eksempel å involvere fastlegene i planleggingen, sørge for nødvendig utstyr og tilgang til vaksine. Vaksinasjon vil være frivillig og gratis for alle.

Lenkeblokk Icon Les forskrift om endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (PDF)

- Vi har hatt god dialog med departementet om innholdet i forskriften, og har gitt innspill på vegne av kommunesektoren. KS stiller seg bak innholdet, og håper at kommunene og fastlegene finner frem til gode løsninger lokalt, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Kommunene har ansvaret for at alle innbyggerne i kommunen får tilbud om vaksinasjon. 

- Kommunene er godt i gang med å planlegge for vaksinasjon, og de har erfaring med dette. De har er faring fra tidligere massevaksinering fra svineinfluensaen i 2009, og har i alle år drevet vaksinasjon i forbindelse med vanlig influensa. Årets influensavaksinasjon er i tillegg gjennomført i en smittesituasjon. Tiden fremover blir utfordrende, men kommunene er rustet for dette, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Les mer på regjeringen.no

Trenger forståelse for ekstrem situasjon

Fredag 18. desember skal kommunene ha sine planer for vaksinasjon klare. Koronavaksineringen vil by på flere utfordringer for kommunene når det gjelder logistikk og smittevern. Noen vaksiner krever spesielle forhold for oppbevaring og transport og det skal gis to doser med et bestemt intervall. Vaksineringsprogrammet vil kreve mye arbeid knyttet til kartlegging av innbyggere, timebestilling, fordeling, m.m.

- Kommunene strekker seg allerede langt for å skjerme sårbare grupper. Men i ekstraordinære situasjoner med stort smittetrykk og samtidig vaksinering kan det gå utover det øvrige tjenestetilbudet. Da er det viktig at statlige myndigheter kommuniserer forståelse for den totale belastningen kommunene har og at de i noen sitasjoner også må omdisponere personell, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS gir kommunene vaksine-hjelp

Det er svært viktig at all vaksinering dokumenteres i pasientjournal og registreres i sann tid i registeret SYSVAK. I samarbeid med nasjonale myndigheter jobber KS med å utvikle løsninger som vil hjelpe kommunen med å håndtere dette. Det gjelder blant annet elektronisk registrering av vaksiner.

Digitale løsninger i bekjempelse av koronapandemien

Oversikt over innbyggere over 65 år

Om kort tid får også kommuner tilgang til lister som gir oversikt over innbyggere i kommunen over 65 år, inndelt i aldersgrupper >85 år, >75 år og >65 år. I løpet av januar vil det være mulig for kommunen selv å hente oversikten fra tjenesten Fiks folkeregister. Dette forutsetter at kommunen har avtale med KS om å bruke tjenesten. Se informasjon om dette på tjenestens nettside Fiks folkeregister.

FHI ber om at alle kommuner legger ut informasjon på sine nettsider om hvordan koronavaksinasjon skal organiseres i deres kommune.

Dette vil også bidra til mindre pågang fra innbyggere som ønsker å bestille time til vaksinasjon, men som ikke blir prioritert i første omgang.

www.fhi.no ligger det en mal med tekst som er ment som støtte i dette arbeidet. Videre ber vi den enkelte kommune om å sende lenke til nettredaksjon@fhi.no med lenke(url) hvor kommunen har lagt informasjon på sine nettsider. Denne lenken vil bli benyttet i et kart som gir oversikt over hvordan koronavaksinasjon er organisert i den enkelte kommune.

Hos Legemiddelverket får du mer informasjon om godkjenning av vaksiner

Les også artikkelen Koronavaksinasjon i kommunene
Koronavaksinasjonsveilederen kom 7. desember og gir kommunene og helseforetakene veiledning om de praktiske forholdene i planlegging for koronavaksinasjon. Folkehelseinstituttet har siden kommet med flere oppdateringer om koronavaksinen.