Helsedirektoratet har sendt et brev til alle landets kommuner om at de har etablert nasjonalt innsatsteam, som kan reise til kommuner som er i akutt mangel av personell. Ingen kommuner har meldt behov så langt. 

Lenkeblokk Icon Les mer på Helsedirektoratets nettsider

Innsatspersonellet er intervjuet av et bemanningsbyrå, og har gjennomført teoretisk opplæring
i testing, smittesporing og bruk av smittevernutstyr. Kommunen blir selv arbeidsgiver og må bære lønns-, oppholds- og reisekostnader.

I vedlagte brev står det hvordan kommunen går fram for å be om bistand. 

Les hele brevet fra Helsedirektoratet til kommunene her

Mal for Anmodning om bistand ved akutt mangel på kritisk helsepersonell – behovsbeskrivelse