Les rapporten "Sosialhjelpsutgiftene - drivkrefter og tiltak"

Lenkeblokk Icon Last ned rapporten (pdf)

De gode grepene er laget på bakgrunn av rapporten "Sosialhjelpsutgiftene - drivkrefter og tiltak". På oppdrag fra KS har Proba samfunnsanalyse sett på hvorfor utgiftene til sosialhjelp vokser, i hvilken grad kommunene kan påvirke utgiftene, og hva som kan gjøres for å begrense disse. Dette er grep som også gjør tjenestene bedre for de som benytter seg av dem.

Har din kommune noe på hjertet?

Vi ønsker å vise frem de gode eksemplene, for å inspirere og motivere andre kommuner. Har din kommune tatt noen gep det er verdt å fortelle om? Ta kontakt med oss, så løfter vi historien opp og frem! Send epost til siril.houge-thiis@ks.no eller nina.hjerto.ingebrigtsen@ks.no.  

Målrettet innsats gir gode resultater

Forskerne har identifisert gode grep som bidrar til at sosialhjelpsmottakerne kommer raskt ut i jobb, utdanning og aktivitet, eller avklart økonomisk stønad. Prosjektet startet i 2016, og rapporten ble lansert i november 2017.

KS har sett nærmere på hva som kjennetegner godt sosialfaglig arbeid, og hvordan målrettet innsats gir gode resultater. Vi har snakket med noen av casekommunene i rapporten, men også andre NAV-kontor. I rapporten kan dere lese om Moss, Fredrikstad, Skedsmo, Bydel Bjerke, Kongsvinger, Tønsberg, Molde, Bodø, Tromsø og Vågan. I filmer møter dere også Hamar, Rælingen, Øvre Eiker og Ås.

Vi takker kommunene og NAV-kontorene som raust har delt av sine erfaringer!