Tiltaksområder

Veilederen tar for seg syv tiltaksområder. Her fremhever vi hvorfor det er viktig å jobbe mot en sirkulær omstilling innenfor tiltaksområdet, samt hvordan kommunesektoren kan bidra.

I den nye veilederen for sirkulær økonomi får du råd om hvordan komme i gang med tiltak, vurdering av tiltaksområder og gode eksempler på sirkulære løsninger i norske kommuner og fylkeskommuner.

Veilederen er basert på et omfattende kunnskapsgrunnlag, «Kommunesektorens arbeid med sirkulær økonomi», utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra KS og Klima- og miljødepartementet. I arbeidet med veilederen er det også mottatt mange gode innspill fra norske kommuner og fylkeskommuner. Den formidler derfor på en lett tilgjengelig måte oppdatert og systematisert kunnskap om hvordan norske kommunale aktører kan bidra til å påskynde overgangen til en mer sirkulær økonomi.

Veileder for sirkulær økonomi