Nettverket består av ti interkommunale avfallsselskaper (IKS), som omfatter 78 kommuner i fire fylker, fra områdets minste kommuner til Trondheim. Dermed utgjør dette Norges største interkommunale avfallssamarbeid og dekker en fjerdedel av fastlandsarealet i regionen.

Årlig håndterer samarbeidsselskapene 330.000 tonn avfall fra 740.000 innbyggere. Omtrent halvparten av avfallet kommer inn på gjenvinningsstasjonene. Den gjennomsnittlige materialgjenvinningsgraden lå i 2023 på 43,87 prosent, varierende fra 27 til 55 prosent i de forskjellige IKS-ene.

Samarbeidet omfatter blant annet:

  • Felles samarbeidsforum for læring på tvers
  • Full kildesortering
  • Like avfallsløsninger, samme farger og symboler
  • Like forskrifter, tjenestebeskrivelser og kontrakter
  • Felles benchmarking
  • Felles digitaliseringsstrategi
  • Egne fagfora for blant annet økonomi, gjenvinningsstasjoner og transport

Ikke minst gjennomføres det også felles innkjøp. Dette har for eksempel redusert prisen på avfallsdunker med 20 prosent.

SeSammen samarbeider også tett med Civac, en klynge av 24 lokale bedrifter og institusjoner med målsetting om å få på plass nye sirkulærøkonomiske verdikjeder.