Til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt frem 6. oktober.

Artikler

Mer om Statsbudsjettet 2023

Situasjonen og utsiktene for norsk økonomi 2023-24

Lav arbeidsledighet og høy inflasjon preger norsk økonomi ved inngangen til 2023. Finans- og rentepolitikken er derfor innrettet for å dempe aktivitetsutviklingen. Arbeidsledigheten vil øke framover og inflasjonen vil gå ned.

Noe godt nytt i budsjettavtalen

Budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV er totalt sett av begrenset betydning for kommunene og fylkeskommunene. KS mener det er positivt at Klimasats videreføres og at bostøtten økes.

Landsstyret om Statsbudsjettet 2023

KS' landsstyre har forståelse for at årets statsbudsjett er stramt, for å unngå at det skaper ekstra press i økonomien og behov for ytterligere renteheving.

Storbyene utfordrer regjeringen til taktskifte i klimapolitikken

KS Storbynettverk (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen og Tromsø kommuner) utfordrer regjeringen til et nasjonalt løft for en bedre klimapolitikk for storbyene.

Transport- og kommunikasjonskomitéen orientert om vedlikehold og grønt skifte

Regjeringen vil styrke vedlikehold av riksveiene med 1 mrd kroner. KS mener det er uforståelig at satsingen ikke følges opp med et tilsvarende løft til det enorme etterslepet på fylkesvei. Til fylkesveiene er det bare avsatt 10 millioner kroner.

Klimasats må videreføres

I forslaget til statsbudsjett for 2023 går regjeringen inn for å legge ned Klimasatsordningen. For norsk kommunesektor er det svært viktig at ordningen opprettholdes. Klimasats har ført til en rekke nye innovasjoner og tiltak i kommuner og fylkeskommuner.

Les flere artikler

KONTAKT