Statsbudsjettet 2023

Arbeidet med statsbudsjettet 2023 har startet - både i departementene og i KS.

Mer om Statsbudsjettet 2023

– Betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien

PRESSEMELDINGER

– Betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien

– Regjeringens forslag om hardere beskatning av naturressurser, vil få betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien. Flere forslag er positive, men i sum er det en innstramming i 2023, sier Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Kraftig kostnadssprekk etter RNB

Kraftig kostnadssprekk etter RNB

Prisveksten i Norge og de fleste andre land har økt markert gjennom dette året. Regjeringen har i tidligere meldinger, i likhet med mange andre, undervurdert prisveksten i år.

Anslår kommunesektorens koronautgifter til 8,8 milliarder

Anslår kommunesektorens koronautgifter til 8,8 milliarder

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og staten anslår at virusutbruddet kostet kommunene og fylkeskommunene til sammen 8,8 milliarder kroner første halvår 2022.

Høring om kommuneproposisjonen 2023 i kommunalkomitéen

Høring om kommuneproposisjonen 2023 i kommunalkomitéen

I høringen ber KS Stortinget fatte flere vedtak med anmodninger til regjeringen som vil styrke kommunenes og fylkeskommunenes handlingsrom fremover.

Høringsinnspillet til finanskomitéen om RNB 2022

Høringsinnspillet til finanskomitéen om RNB 2022

KS har gitt høringsinnspill til regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB22). Innspillene dreier seg om koronakompensasjon, nye reisevaner for kollektivtrafikken, og kjøpekraften av de frie inntektene til kommunesektoren.

Uttalelse fra fylkesordførerkollegiet om RNB 2022: Kollektivsatsing etterlyses!

PRESSEMELDINGER

Uttalelse fra fylkesordførerkollegiet om RNB 2022: Kollektivsatsing etterlyses!

Stortinget må legge inn midler i RNB 2022 som kan sikre at reisende ønsker å bruke kollektivtrafikk framfor privatbil i rushtrafikken i byområdene. Dette er helt nødvendig for at nullvekstmålet for personbiltrafikken nås.

Les flere artikler

KONTAKT