I sum ser vi nok at forventningene til hva kommunesektoren skal løse ikke står i forhold til rammene i kommuneøkonomien

Gunn Marit Helgesen

- Den ekstraordinære situasjonen med betydelig prisvekst og renteøkning gir stor uro for kommuner og fylkeskommuner som skal i gang med sitt budsjettarbeid, sier hun.

Det er også uklart hvor mye kommunene vil få kompensert for kostnadene i forbindelse med koronapandemien.

Ungdomsløft og satsing på fastleger

I statsbudsjettet har regjeringen satt av 900 millioner til det de kaller ungdomsløftet, blant annet til tiltak for økt gjennomføring i videregående skole og styrking av kapasiteten i psykisk helsetjeneste.

- Satsingen på et ungdomsløft er en riktig og viktig prioritering, spesielt nå etter koronapandemien, sier Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen vil bruke 690 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023.

- Tiltakene som kommer i statsbudsjettet for å styrke fastlegeordningen er viktige. Men det er et skritt på veien og må forsterkes videre dersom målet om en stabil fastlegetjeneste til innbyggerne skal nås, sier Helgesen.

Realistiske forventninger

- I sum ser vi nok at forventningene til hva kommunesektoren skal løse ikke står i forhold til rammene i kommuneøkonomien, sier Helgesen. Dette gapet øker med flere milliarder kroner i statsbudsjettet for 2023.

- Vi går en annerledes tid i møte som vil kreve stor innsats fra kommuner og fylkeskommuner, fastslår Gunn Marit Helgesen.

Lenkeblokk Icon Les flere saker om kommunesektoren og statsbudsjettet for 2023