Vårens koronautbrudd gjorde at vi flyttet KSIs Årssamling 2020 til i høst i håp om at det ville gå bra.    

Styret i KS Innkjøpsforum har vedtatt å utsette/avlyse årets samling slik at det nå planlegges for ordinær samling først mars/april 2021 i Ålesund. Dato kommer så fort det kan avklares.

Beslutningen er knyttet til en vurdering av nødvendighet for å avholde samlingen opp mot aktuell smittesituasjon og usikkerhet knyttet til utviklingen.
Styret har vurdert at det ikke er forsvarlig å bidra videre til en potensiell økt smitterisiko som vil være forbundet med et slikt arrangement. Vi ser også at mange kommuner har innført reiseforbud for sine ansatte i hvert fall ut året, og at dette rammer mange av medlemmene. Derfor ser vi heller ikke at årssamling i år kan bli den møteplassen faglig og kollegialt som vi alle ønsker den skal være.

Vi har fått satt oss inn i nytt anskaffelsesregelverk og satt ny kurs gjennom Stortingsmeldingen. Nå er tiden inne for å gjøre de virkelig gode anskaffelsene.  Realisere politiske forventninger sentralt og lokalt, oppfylle kommuneplaner, tilfredsstille driftsavdelinger og brukere samtidig som leverandørmarkedet utvikles og tilbyderne er fornøyde. Og redde verden, for det haster. Altså velkommen til hverdagen.

Årets samling har ingen åpenbar rød tråd, det er «hummer og kanari», vi ønsker gjennom et variert program å presentere praktiske løsninger og konkrete verktøy.

Hvordan hensyntar vi f.eks. bærekraftsmål og samtidig sikrer balanserte kontrakter, hvordan tar vi best tak i et utfordrende område som vikar-/bemanningstjenester? Kan Difis veiledere hjelpe? Vi hører mer om erfaringer med DPS og minikonkurranse og mye mer. Det blir årsmøte for KSI-medlemmer og KS Advokatene tilbyr som vanlig medlemsservice på stedet.

Og så skal vi oppleve Ålesund, ha det hyggelig sammen, utveksle erfaringer og bygge nettverk for dagene som kommer. Ålesund kommune er lokalt vertskap.

Har du meldt deg på "gammel" dato, skal du automatisk ha blitt avmeldt og ingen blir fakturert.

Du kan melde deg på ny dato for årssamlingen på lenken her:

Lenkeblokk Icon Informasjon og påmelding

Les også program og praktisk informasjon på siden for påmelding. Vi tar forbehold om mulige endringer i programmet.

Husk at du har alle opplysninger, faktura adresse, organisasjonsnummer og valg klart når du skal melde deg på.

Du kan i år melde på flere på samme påmelding. Husk også å bekrefte din påmelding, du skal få en bekreftelse på epost etter påmelding.

KS Anskaffelseseminar som var satt til 16.-17. september 2020 er nå avlyst. Vi ser at mange arrangementer framover flyttes til høsten.