KS Innkjøpsforum sitt styre og styreleder ble valgt på årsmøte 23. mars 2021.

Nestleder ble valgt på første styremøte 26. mai 2021.

Styremedlemmmer:

 • Tommy Hestem, Asker kommune, styreleder
 • Rita Endresen, Værnesregionen, nestleder
 • Jorid Bye, Trondheim kommune                      
 • Kine Rustad Kristiansen, Fredrikstad kommune
 • Øyvind Takle, Grimstad kommune

Varamedlemmer: 

 • Jorunn Birkeland, Gjesdal kommune
 • Camilla Holm Nilsen, Arendal kommune
 • Joakim Haugen Finsås, Vefsn kommune

Valgkomité: 

 • Arve Klokk, Kinn kommune, leder
 • Kjersti Øgaard, Time kommune 
 • Tor Kjærstad, Øvre Romerike innkjøpssamarbeid