Kurset går over 8 dager fordelt på 3 samlinger i løpet av 2. halvår 2021.

Kurset gir opplæring i alle steg gjennom de tre fasene i en anskaffelsesprosess; forberedelsen, gjennomføringen og kontraktsoppfølgingen.

Årets kurs åpner for maksimalt 60 deltagere.

Kurset gjennomføres med 3 fysiske samlinger, og er lagt opp med forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgaver slik at deltagerne får jobbet grundig med temaene.

Nettverksbygging er et sentralt formål med kurset.

Mange som jobber med innkjøp, opplever å sitte mye alene på anskaffelsesfunksjonen i kommunen.

Å bli kjent med andre i samme situasjon fra andre kommuner er nyttig for å dele kunnskap og erfaring også etter kurset, sier tidligere deltagere.

Anskaffelsesfaget er i kontinuerlig utvikling. Oppmerksomhet rundt bruken av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å fremme andre samfunnshensyn er også blitt spesielt viktig.

For innkjøperne kan det være en krevende øvelse å skulle møte krav og forventninger om å ta samfunnshensyn. Samtidig skal vi også sikre effektiv bruk av kommunens begrensede ressurser.

Dette ønsker kurset å hjelpe deltagerne med å mestre.

Les mer om tidligere års kurs HER

Påmelding

Kurset er fulltegnet for i år.

Ønsker du å få en påminnelse når nytt kurs legges ut for 2022, kan du registrere deg på en e-postliste der vi sender deg et tips samtidig som vi publiserer det nye kurset:

Send en e-post til følgende adresse for å registreres i e-postlisten for påminnelse: Sertifiseringskurs@ks.no

LENKE TIL INFORMASJON OM DETTE ÅRETS KURS (FULLTEGNET)