KSI gjennomførte en medlemsundersøkelse i oktober 2022 der vi ønsket å måle hvordan kommunene forholder seg til mottatte ekstraordinære prisjusteringer som følge av krigen eller pandemien.

Vi har fått inn hele 92 besvarelser på den korte tiden undersøkelsen lå ute.

Vi valgte å holde oss til fem korte spørsmål som kunne gi oss en rask måling på hvordan kommunal sektor håndterer krav om ekstraordinære prisjusteringer.

Følgende bransjer har sendt inn henvendelser om ekstraordinære prisjusteringer til våre medlemskommuner i KSI:

Bilde uten beskrivelse

Vi ser at de største bransjene for å sende inn forespørsler er: Varehandel, bygg og anlegg, transport, helse/omsorg og IT/medier. Av de som svarte «Annet», la alle inn ekstra opplysning om at de mente vaskeritjenester, så denne bransjen burde også ha vært spesielt nevnt i undersøkelsen.

Bilde uten beskrivelse

Bilde 1: Hvor mange henvendelser om ekstraordinære prisjusteringer har din virksomhet mottatt?

Analysen viser at halvparten av Norges kommuner har mottatt mellom 1-9 henvendelser/krav om ekstraordinære prisjusteringer.

Vi ser også at det kun er 10 prosent av kommunal sektor som IKKE har mottatt noen henvendelser, så her har nesten alle kommuner fått noen form for ønsker om endring av allerede kontraherte priser.

Dette har altså vært noe som har involvert stort sett hele kommunal sektor.

Har kommunene godtatt henvendelsene?

Analysen viser at 54 prosent av respondentene ikke har godkjent noen av de forespørslene de har mottatt.

På den andre side, har 13 prosent av respondentene godkjent alle henvendelser de har mottatt.

54 prosent av henvendelsene som er mottatt, er ikke hjemlet i kontrakten.

Likevel svarer 41 prosent av alle respondentene at de henvendelser de har godkjent, faktisk er hjemlet i kontrakt.

Økt fokus på arbeid med prisjusteringsklausuler i nye kontrakter fremover

Analysen forteller oss at kommunene har fokus på å etablere tydeligere og samtidig mer fleksible prisklausuler i kontraktene. Bevisstheten rundt konsekvensene av å ha gjennomarbeidede prisjusteringsklausuler har også økt. For de små kontraktene, eksempelvis prosjekter som går over noen måneder, vil kommunene prioritere å la kontraktene gå på fastpris, uten mulighet for prisjustering underveis. I andre kontrakter i markeder som er i rask utvikling, bygger kommunen heller inn rom for å følge denne utviklingen.

Bilde uten beskrivelse

Bilde 2: Vurderer deres kommune å endre til mer fleksible prisjusteringsklausuler i nye kontrakter fremover?