KS Innkjøpsforum (KSI)

KSI er et fagforum i KS. KSI's formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Les mer om KS Innkjøpsforum

Profesjonelle innkjøpsmiljøer bygges gjennom kompetanseheving

KRONIKKER

Profesjonelle innkjøpsmiljøer bygges gjennom kompetanseheving

Profesjonalitet og effektivitet er felles mål for anskaffelsene i kommunal sektor. Vi skal ivareta et variert og solid næringsliv, samtidig som vi sikrer antikorrupsjon og tillit til offentlige anskaffelser.

Styret KS Innkjøpsforum (KSI)

Styret KS Innkjøpsforum (KSI)

KS Innkjøpsforum sitt styre og styreleder ble valgt på årsmøte 23. mars 2021. Her kan du lese mer informasjon om styret.

Offentlege anskaffingar: Gjesdal har løfta seg

Offentlege anskaffingar: Gjesdal har løfta seg

- Det har vore veldig lærerikt for den enkelte, og enormt lærerikt for oss som organisasjon, seier ordførar Frode Fjeldsbø om anskaffingsprosessen Gjesdal har vore gjennom. No kan din kommune søke opptak i nettverk om innovative offentlege anskaffingar.

KSI har fått ny sekretariatsleder

KSI har fått ny sekretariatsleder

KS Innkjøpsforum (KSI) fikk 1. januar i år ny sekretariatsleder, Tanja Huse-Fagerlie. I jobbsammenheng har hun lenge hatt tett og god kontakt med KSI-sekretariatet. Hun har også vært nestleder i KSI-styret.

Teknisk revisjon av de omforente seriøsitetsbestemmelsene

Teknisk revisjon av de omforente seriøsitetsbestemmelsene

KS, Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har sammen utarbeidet anbefalte seriøsitetsbestemmelser til bruk i bygge- og anleggskontrakter.

Felles kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser

Felles kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser

Representanter fra oppdragsgivere og leverandører har blitt enige om fem kjøreregler for hvordan anskaffelser bør gjennomføres for å gjøre anskaffelsene bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT