KS Innkjøpsforum (KSI)

KSI er et fagforum i KS. KSI's formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Les mer om KS Innkjøpsforum

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT