KS Innkjøpsforum

KSI er et fagforum i KS. KSI's formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Les mer om KS Innkjøpsforum

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA)

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA)

Sertifiseringsordningen skal dokumentere at innkjøpere i offentlig sektor har kompetanse på anskaffelsesfaglige vurderinger og bruk av anskaffelsesregelverket. KS Advokatenes sertifiseringskurs blir tilpasset fagplanen til den nye sertifiseringsordningen.

Advarer mot endringer i regelverk for offentlige anskaffelser

HØRING

Advarer mot endringer i regelverk for offentlige anskaffelser

Stortingsmelding om offentlige anskaffelser har vært til åpen høring i Stortingets næringskomite. KS deltok under høringen og ba om ro og stabilitet, fremfor endringer i regelverket.

Ber om videre satsing på innovative anskaffelser

Ber om videre satsing på innovative anskaffelser

– Leverandørutviklingsprogrammet er et viktig verktøy for næringsutvikling, innovasjon og omstilling i kommunesektoren. Vi ber regjeringen om at programmet videreføres i en tredje periode fra og med 2020, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Populært kurs om innkjøp feirer 10 år

Populært kurs om innkjøp feirer 10 år

Kunnskap om offentlige anskaffelser er sentralt for at fellesskapets midler skal forvaltes på en best mulig måte. For 10 år siden etablerte derfor KS Advokatene og KS Innkjøpsforum (KSI) et sertifiseringskurs med opplæring i både fag og regelverk.

Velkommen til KSIs årssamling i Tromsø

Velkommen til KSIs årssamling i Tromsø

Årets program retter blikket mot den nye Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Vi ser nærmere på temaene kompetanse, oppfølging av kontrakter, innovasjon, digitalisering og utvikling av bedre datagrunnlag for anskaffelser.

Seriøsitetsbestemmelsene er revidert

Seriøsitetsbestemmelsene er revidert

Omforente seriøsitetsbestemmelser skal gi flere lærlinger og motvirke arbeidslivskriminalitet i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Les flere artikler

KONTAKT