Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Anskaffelsesseminaret gir deg en oppdatering på det viktigste som har skjedd innen offentlige anskaffelser det siste året – sett med kommunal sektors perspektiv. Det er også den viktige møteplassen for alle som ønsker å utveksle erfaringer fra anskaffelseshverdagen i kommuner og fylkeskommuner.

Benytt anledningen til å få en god innføring i nytt fra lovgiver og saker av interessepolitisk betydning av KS-advokatene Kristine Vigander, Benita Tjørn Tobiasson og Martin Jonassen.

De gir deg også en oppdatering på nye saker fra KOFA og domstolene som er av interesse for vår sektor.

Vi har i år også med DFØ som vil fortelle om deres nye veiledninger og nye trender i faget.

Anskaffelsesutvalget har levert delutredning 1 og 2 til departementet. KS-advokat og utvalgsmedlem Beatrice Dankertsen Hennyng gir en oppdatering av dette meget viktige arbeidet.

I tillegg står innsynsbegjæringer, unntaket for kjøp og leie av fast eiendom, lokale og regionale leverandører, samt beredskap og sikkerhet i anskaffelser på agendaen.

Mer informasjon og påmelding