Til hovedinnhold

EU og kommunesektoren

EØS-samarbeidet berører kommunesektorens arbeid og handlingsrom i stor grad. Artikkelserien "EU og kommunesektoren" gir et innblikk i aktuell politikk og problemstillinger innenfor en rekke fagfelt, som er viktige for kommunesektoren.

Artikler

Alle artikler

Foto: Shutterstock

Behov for mer informasjon om nytt EU-regelverk

KS har tatt initiativet til et felles brev til Energidepartementet som 26 organisasjoner har sluttet seg til. Organisasjonene ber om mer utfyllende informasjon knyttet til den kommende høringen om Bygningsenergidirektivet.

Foto: Privat

– Sosial sikkerhet viktigere i EU etter pandemien

– Pandemien løftet oppmerksomheten i EU rundt betydningen av å ha et sosialt sikkerhetsnett, sier Kristina Jullum Hagen, avtroppende arbeidsråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Foto: KS

EØS-avtalen skal evalueres

KS er representert i et offentlig utvalg som skal utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU de siste ti årene.

Foto: Shutterstock

Dette er FINN-EU

FINN-EU nettverket jobber for å øke offentlig sektors deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. KS har fått godkjent ny prosjektperiode for perioden høsten 2021 til høsten 2024. Vil du bli med?

Foto: Unsplash

Tips til kommunale søkere

Kan din kommune bli en innovasjonsvinner? Horisont Europa deler ut 95,5 milliarder euro til forsknings- og innovasjonsprosjekter. Norske kommuner og fylkeskommuner kan søke midler og KS og Forskningsrådet står sammen for å hjelpe.

Foto: Shutterstock

Europeisk ungdomsår 2022

2022 er det europeiske ungdomsåret – dette vil markeres bredt både i Norge og i Europa. Erasmus+ deler ut opp til 30.000 kroner til lokale aktiviteter som markerer Europeisk ungdomsår i Norge.

Les flere artikler

KONTAKT