FINN-EU jobber for å spre informasjon om muligheter i Horisont Europa for kommunesektoren. Kommunesektorens behov er styrende for nettverkets aktiviteter og utvalgte temaområder. Nettverket arrangerer aktiviteter og møteplasser som bidrar til å øke kunnskapen om Horisont Europa, oppmuntrer til samarbeid mellom aktører fra offentlig sektor, FoI-sektor, næringsliv og frivillig sektor, samt åpner for erfaringsdeling og læring.

Har din kommune eller fylkeskommune behov som må løses? Sitter dere på en idé til et innovasjonsprosjekt og er på jakt etter samarbeidspartnere i eller utenfor Norge? Da kan FINN-EU være aktuelt for dere! 

Vil du vite mer om EU-nettverkene?

Fra høsten 2021 finansierer Forskningsrådet til sammen 15 EU-nettverk for å øke norsk deltakelse i Horisont Europa.

Lenkeblokk Icon Les mer om EU-nettverkene og finn hjelp og kontakt på Forskningsrådets nettsider

Det finnes nasjonale kontaktpersoner (NCP) for hvert tema i Horisont 2020, og en egen kontaktperson for offentlig sektor. Kontaktpersonene hjelper deg med ting du lurer på i forbindelse med Horisont Europa og EU-forskning.

Lenkeblokk Icon Se oversikt over de nasjonale kontaktpersonene

Hvorfor delta i EU-prosjekt?

Mange av utfordringene kommunesektoren i Norge jobber med å løse, er felles for andre europeiske aktører. I et EU-prosjekt kan din organisasjon få kunnskapen, nettverket og den økonomiske bistanden som skal til for å løse disse utfordringene i fellesskap med andre. 

Noen av fordelene ved å delta er følgende:

  • Dere får tilgang på det fremste innen ny teknologi og forskning
  • Prosjektdeltakelse kan fungere som motor for spennende utviklingsarbeid
  • Deltakelse i Horisont Europa synliggjør virksomheter som attraktive arbeidsgivere
  • Prosjektdeltakelse oppmuntrer til å ta i bruk et større kontaktnett for å løse felles problemstillinger

Høres dette interessant ut for din kommune eller fylkeskommune? Ta gjerne kontakt med oss, vi hjelper dere gjerne!

Les mer om FINN-EU