Konferanse 7. mars om mer inkluderende skole

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

Du kan bidra i denne diskusjonen

Når: 7. mars 10:00-14:00
Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

I lys av økende utenforskap, frafall i vidergående skole og krav og forventinger til hva skolen skal løse, tar vi opp tema som

  • Hva er utfordringene og mulighetene for samarbeid i skolen i dag?
  • Erfaringer fra prosjekter hvor barn og unge i risikosonen lærer, mestrer og lykkes bedre der også alternative læringsarenaer tas i bruk.
  • Hva kan vi få til gjennom mer samarbeid mellom offentlig og ideell sektor i skolen?

Vi stiller også spørsmål om

  • Hvordan kan samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer få flere barn og unge til å fullføre skolen?
  • Trenger vi en annen type skole som i større grad kan møte bredden i barn og unges behov?
  • Kan et bredere samarbeid bidra til en skole som ivaretar barns beste og der flere føler seg inkludert, mestrer og lærer?

Målgruppen for konferansen er politikere og forvaltning nasjonalt, kommunalt og fylkeskommunalt,  ansatte i skolen og oppvekstsektoren, representanter for interesse- og fagorganisasjoner, sosiale entreprenører og ideell sektor.

KS og Sparebankstiftelsen DNB inngikk en partnerskapsavtale høsten 2023. Hensikten med avtalen er å samarbeide på nye måter om de store samfunnsutfordringene, blant annet ungt utenforskap.
Les mer om avtalen