Hvorfor gjøre dette?

En visualisering av løsningsforslaget er en enkel og effektiv måte å beskrive de viktigste stegene i en fremtidig tjeneste. Denne beskrivelsen gjør det enkelt å kunne teste tjenesteforlaget med brukere og ansatte uten å måtte investere tid og ressurser i å implementer noe som helst. 

Hvordan gjøre dette?

Lag en visuell fortelling eller en tegneserie. Steg for steg beskrives tjenestens komponenter, hvordan disse inngår i en helhetlig kontekst og hvordan brukeren opplever dem. Dette gir en felles forståelse for hvordan dere planlegger at den fremtidige tjenesten skal utformes. 

Visualiseringene kan med fordel være veldig enkle. Simple skisser signaliserer at konseptet er "uferdig" og inviterer til flere tilbakemeldinger.

Inviter både brukere og ansatte fra ulike deler av tjenesten til å vurdere løsningsforslaget. I testen gjennomgås den helhetlige tjenesteopplevelsen steg for steg, før personen dere tester på sier sin mening.

Hensikten med testen er ikke å "selge" løsningen, men å få svar på elementer dere er usikre på. Vær objektiv og nysgjerrig. Dersom brukere eller ansatte er kritiske til noe, så forsøk å finne ut hvorfor de er kritiske og om de har andre forslag til løsning. Still konkrete spørsmål til brukere og ansatte der dere er usikre.

Dere har ikke svar på alle spørsmål på dette tidspunktet, men noter ting underveis som dere må se nærmere på etter testene. Ikke vær redd for å være åpne om dette dersom brukere eller ansatte har spørsmål som dere ikke har svar på.

Etter testen justeres løsningsforslag og komponenter ut fra tilbakemeldingene, og nye tester utføres inntil dere er trygge på den nye løsningen. 

Det som her beskrives som løsningsforslag, refereres ofte til som "scenarier" innenfor fagfeltet  tjenestedesign

Lenkeblokk Icon Tilbake til alle verktøy