Steinbukken forteller innovasjonshistorien til Hå- om lange tradisjoner med hardt arbeid, vilje til å få ting til, løse problemer, og å skape noe.

rådmann Anne Berit Berge Ims

Hva er Innovasjonsstafetten?

Stafetten består av en serie intervjuer, og den som blir intervjuet sender selv stafettpinnen videre. Gjennom Innovasjonstafetten får vi et lite innblikk i hvordan menneskene som jobber med innovasjon tenker og handler, og vi får vite mer om både konkrete prosjekter og nye løsninger. Innovasjonsstafetten skal løfte opp og frem alt det gode innovasjonsarbeidet som skjer i kommunesektoren, og ideen er hentet fra Center for Offentlig Innovasjon (COI) i Danmark.

Etter at Øvre Eiker løp første etappe i innovasjonsstafetten, sendte kommunedirektør Trude Andresen pinnen videre til Anne Berit Berge Ims, rådmann i Hå kommune. Innovasjonsstafetten er en serie av intervjuer om innovasjonsarbeidet i forskjellige kommuner. Deltakerne sender selv stafettpinnen videre når de har svart.

I Hå kommune har de lang tradisjon med å skape nye og smarte løsninger, noe «Steinbukken» avbildet på kommunevåpenet er en daglig påminnelse om, forteller rådmann Anne Berit Berge Ims:

- Hvorfor er det viktig at kommunesektoren innoverer?

- Det er viktig å innovere fordi det handler om å skape nye løsninger som gjør hverdagen bedre for innbyggerne våre.

- Hvordan jobber dere i praksis med innovasjon i kommunesektoren?

- Hver dag når ansatte kjører inn i kommunen vår, går inn og ut av rådhuset, logger seg inn på datamaskinen, sender ut et vedtak eller sier god morgen til ordføreren, dukker det svarte kommunevåpenet med den lyse steinbukken opp. Dette symbolet minner oss om at Hå kommune har en sterk innovasjonshistorie. Hå har nemlig lange tradisjoner for å skape nye, smarte løsninger innen landbruk og næringsliv, og dette er tradisjoner vi har tatt med oss inn i kommunesektoren.

- Det gamle løfteredskapet steinbukken var svært viktig for å bygge opp kommunen før traktoren og gravemaskinene gjorde sitt inntog i dyrkningsarbeidet. Steinbukken forteller den gamle innovasjonshistorien til Hå- om lange tradisjoner med hardt arbeid, vilje til å få ting til, løse problemer og å skape noe.

- Steinbukken er opphavet til visjonen vår – «Me løfter i lag». Om det å løfte tunge tak – sammen. I tillegg er steinbukken fortellingen om framtiden til Hå, om handlekraft, nytenking og samarbeid. Denne innovasjonskraften preger hele organisasjonen, og er sentral i omstillingsprogrammet vårt, Framtidsløftet. Målet er å effektivisere driften gjennom forenkling, fornying og forbedring. Dette omstillingsarbeidet gjøres best når vi samarbeider på tvers av avdelinger og tjenesteområder.

- I fjor opprettet vi en egen kommunikasjons- og innovasjonsavdeling, vi har innovasjon som fast tema i lederutviklingsprogrammet, og vi heier på medarbeidere som gjennomfører endringer. Vi er dessuten opptatt av å myndiggjøre medarbeiderne, og oppmuntrer til hverdagsinnovasjon i prosjektet Minuttjakta. Her jakter vi på minutter i arbeidshverdagen ved å stille spørsmålet «Hvorfor gjør vi det slik?». I løpet av 2019 har vi funnet så mange minutter at det fyller 34 ekstra arbeidsdager i året.

- Hva er det mest spennende med å jobbe med innovasjon?

- Jakten på forbedringer er i seg selv motiverende. Vi stiller ofte spørsmålet: «Hvorfor gjør vi det slik?» Det inspirerer til videre innsats når løsningene blir bedre, og at medarbeidere kan få frigjort tid ved å slutte med unødvendige og rutinemessige oppgaver.

- Hvilket prosjekt eller ny løsning som du har vært med på å skape er du mest stolt av?

- Da tenker jeg først og fremst på prosessen med å involvere hele organisasjonen i omstillings- og innovasjonsarbeidet. Spennet i prosjektene er stort. Alt fra minuttjakta til store milliardprosjekt, som for eksempel næringsområdet vårt i Kviamarka. Kviamarka næringsmiddelpark i Hå er det største og mest miljøvennlige næringsområdet for foredling av mat i Norge. Her er energi og avfall satt i system, og bedriftene samarbeider selv om de er store konkurrenter. 

- Integreringstiltaket Alle med i Hå, er dessuten et innovasjonsprosjekt vi er veldig stolte av. Hå er den første kommunen som har ansatt en egen brobygger for å få barn og unge med i fritidsaktiviteter. 140 barn og unge fra familier med lav inntekt i kommunen, har så langt begynt på minst en fritidsaktivitet. 

- Hvilke feil har du lært mest av? 

- Det kan være vanskelig å finne gode nok systemer som passer til våre rutiner på mange områder. Vi har brukt mye tid med leverandører for å finne gode løsninger på våre problemer, men har funnet ut at det ofte er vel så effektivt å endre arbeidsmåte. For eksempel hadde vi veldig lyst til å bruke Vipps som billettsystem til familiebading i svømmehallen. Men Vipps klarte ikke å tilby en løsning som kunne skille på ulik pris for voksne og barn. Vi hadde flere samtaler med utviklerne i Vipps om dette, men oppdaget fort at det ville ta tid og at de ikke kunne love en endring. Derfor fikk vi heller kommunestyret til å vedta samme pris for voksne og barn.  

- Hvis du skulle sette i gang et konkret arbeid i morgen, på hvilket område trenger vi mest nye løsninger i dag?

- Omsorgssektoren! Her trenger vi løsninger som både gir innbyggerne bedre tjenester og samtidig er økonomisk bærekraftige. Vi er faktisk i gang med et doktorgradsarbeid tilknyttet tjenestene våre i omsorgssektoren. Målet er å skaffe ny kunnskap om hvordan vi kan samarbeide for å levere bedre tjenester, og at de som mottar tjenestene selv får delta i utviklingen.

- Hvem samarbeider dere mest med i innovasjonsarbeidet?

- Innbyggere, nabokommuner og på tvers i hele organisasjonen.

- Hva ser du som den største utfordringen i innovasjonsarbeidet?

- Å ta seg tid til å prøve å se ting med et nytt blikk. Minuttjakten har vist at utfordringene sitter mest i vårt eget hode. Vi må våge å spørre «Hvorfor gjør vi det sånn?», og om løsningene våre er til det beste for innbyggerne. Kommunikasjons- og innovasjonsavdelingen sammen med digitaliseringssjefen, bidrar til at vi har både folk og verktøy til å hjelpe organisasjonen i jakten på minutt.

- Hvem vil du gi stafettpinnen videre til?

- I Rogaland samarbeider vi mye på tvers av kommunene.  Sola kommune har inspirert oss i vårt innovasjonsarbeid. Jeg ønsker derfor å utfordre min gode kollega kommunedirektør Ingrid Nordbø.

Hå kommune

Areal: 258 km2

Innbyggere: 18814

Frie inntekter: 52 049 kr pr. innbygger

Ordfører: Jonas Skrettingland (KrF)

«Me løfter i lag»

Bilde uten beskrivelse