Hva er Innovasjonsstafetten?

Stafetten består av en serie intervjuer, og den som blir intervjuet sender selv stafettpinnen videre. Gjennom Innovasjonstafetten får vi et lite innblikk i hvordan menneskene som jobber med innovasjon tenker og handler, og vi får vite mer om både konkrete prosjekter og nye løsninger. Innovasjonsstafetten skal løfte opp og frem alt det gode innovasjonsarbeidet som skjer i kommunesektoren, og ideen er hentet fra Center for Offentlig Innovasjon (COI) i Danmark.

Andresen har fått den første stafettpinnen i hånda. Hun har en variert yrkesbakgrunn, men har siden juni 2015 vært kommunedirektør i Øvre Eiker kommune - en kommune som sater hardt på å våge å prøve noe nytt. Alt handler om å skape bedre liv for folk. 

Vi forsøker hele tiden å viske ut grensene mellom fag, profesjoner og avdelinger – og heller fokusere på det problemet vi har felles, for å finne gode løsninger Trude Andresen

Hvorfor er det viktig at kommunesektoren innoverer?

Vi må innovere fordi vi har noen utfordringer som vi ikke får løst hvis vi ikke jobber på nye måter. Hos oss handler det om for stramme økonomiske rammer sett i forhold til behovet for investeringer og god drift, for høyt sykefravær, for mange kvadratmeter bygg som brukes for lite effektivt – for å nevne noe.

Hvordan jobber dere i praksis med innovasjon i kommunesektoren?

På systemnivå har vi ansatt en innovasjonsrådgiver og etablert et utviklingsteam – og har en seksjon som har dedikert systemansvar for innovasjon. Vi har laget og vedtatt en innovasjonsstrategi, og vi sender ansatte på Innovasjonsskolen på Lillehammer, og deltar på innovasjonsnettverk for å bygge kompetanse og kapasitet i organisasjonen. Så tar vi samtidig fatt på noen av flokene våre, og forsøker å følge egen innovasjonsstrategi og –metodikk for å finne nye løsninger på dem.

Hva er det mest spennende med å jobbe med innovasjon?

Ansatte som kommer glødende tilbake fra samlinger i sine innovasjonsprosjekter og forteller om ny innsikt, nye arbeidsmetoder – og at de blir motivert til å jobbe nytt med utfordringer vi kanskje har hatt i mange år.

Hvilket prosjekt eller ny løsning som du har vært med på å skape er du mest stolt av?

Vi har to ganger gjennomført Oppgaveutvalg, der vi involverer innbyggere sammen med folkevalgte og administrasjon, for å finne løsninger på en utfordring. Nå sist var problemstillingen skolebehov – og rapporten legges straks ut på høring. En ny arbeidsmetode for oss, som gir ny innsikt, bredere involvering og forankring både ute blant folk og i kommunestyret. Et enkeltprosjekt vi har fått til, er å se på jobbsøker-prosessen vår, der vi blant annet har brukt tjenestedesignmetodikk med brukerreiser, for å komme fram til et bedre system.

Hvilke feil har du lært mest av?

Vi bygget opp en fremragende, interkommunal frisklivssentral, Aktiv Eiker, som jobbet utradisjonelt og innovativt – og som skapte resultater. Men den var drevet av prosjektmidler, og da kommunesammenslåing medførte oppløsning av samarbeidet, sto vi uten en plan for videreføring.

Hvis du skulle sette i gang et konkret arbeid i morgen, på hvilket område trenger vi mest nye løsninger i dag?

Spesialundervisning! Sykefravær. Kommunens klimatiltak. Psykisk helse blant barn og unge. 

Hvem samarbeider dere mest med i innovasjonsarbeidet?

Innbyggere, gjerne gjennom grendeutvalg eller andre frivillige organisasjoner. Vi jobber også mye på tvers innad i kommunen, forsøker hele tiden å viske ut grensene mellom fag, profesjoner og avdelinger – og heller fokusere på det problemet vi har felles, for å finne gode løsninger.

Hva ser du som den største utfordringen i innovasjonsarbeidet?

Å få alle ledere og ansatte med på at det er behov for å jobbe annerledes enn vi gjør i dag. Det tar tid å forankre tankegodset og få med folk på at det problemet de baler med ikke lar seg løse hvis de ikke gjør noe helt nytt, sammen med andre folk enn de til daglig løser oppgavene sammen med.

Hvem vil du gi stafettpinnen videre til?

Jeg vil utfordre min gode kollega, kommunedirektøren i Hå kommune i Rogaland, Anne Berit Berge Ims.

Øvre Eiker kommune

Areal: 456 km2

Innbyggere: 19117

Frie inntekter: 51 785 kr pr. innbygger

Ordfører: Knut Kvale (Sp)

«Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker»