Stafetten består av en serie intervjuer, og den som blir intervjuet sender selv stafettpinnen videre.

- Jeg hører det ofte sagt at vet hvorfor vi skal innovere, men at hvordan er vanskeligere å svare på. Gjennom innovasjonsstafetten ønsker vi å dele gode eksempler på nettopp hvordan. Vi vet at fremtiden krever nye løsninger. Derfor er det så viktig å løfte frem alle de gode eksemplene på hvordan kommunesektoren jobber med innovasjon, alt fra grunntanken til selve gjennomføringen. Og dukket det opp noen hindre på veien? Det kan være minst like verdifullt for andre å lære om utfordringene som oppsto underveis som selve resultatet, sier Silje Anine Moss, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS.

Slår et slag for å dele 

Gjennom Innovasjonstafetten får vi et lite innblikk i hvordan menneskene som jobber med innovasjon tenker og handler, og vi får vite mer om både konkrete prosjekter og nye løsninger. En del ting starter i det små, mens noe er stort fra første sekund. Felles er tanken om å skape noe nytt, i troen på å gi innbyggerne enda bedre tjenester.

Ideen til stafetten er hentet fra Danmark, nærmere bestemt Center for Offentlig Innovation (COI). Dette er i god innovasjonsånd. Å ta i bruk og tilpasse til egne forhold gode innovasjoner som andre allerede har skapt, er en smart måte å jobbe på.

God omdømmebygging

Startskuddet har allerede gått for stafetten. Øvre Eiker kommune løp aller første etappe, og fortalte om hvordan de jobber strategisk, operativt og om hvilke kjepphester de har.

Du kan lese intervjuet med Øvre Eiker kommune her.

- Jeg gleder meg til å følge denne spennende måten å dele gode innovasjonsaktiviteter på. Blir du tildelt stafettpinnen har du gjort noe flere kan lære av, og vi håper du blir stolt om den ender i din hånd, avslutter Moss.