Målet med konferansen er å dele eksempler på det gode forbedringsarbeidet som gjøres over hele landet.

Hva er viktig for deg? var første tema på programmet. Siri Engstad arbeider som erfaringskonsulent og fortalte om hvor viktig det er å se hele mennesket.


- Det gjør noe med deg å bli alvorlig syk. Jeg klarte ikke å ta på meg den profesjonelle masken igjen. I rollen som erfaringskonsulent kunne jeg bruke mine erfaringer, sa Siri Engstad i sitt innlegg.

Ursula Trudi Lervik og Kjærsti Skjøren Lassen delte sine erfaringer fra bruken av hva er viktig for deg?-samtaler i Sarpsborg kommune.

Gunvor Folde og Kari Lie fortalte om virtuell avdeling – en ny tjeneste for hjemmeboende i Smøla kommune. Smøla ble i høst tildelt Fylkesmannen i Møre og Romsdals Omsorgspris for 2019 for dette arbeidet.

Ingrid Meaas fra Oslo kommune og Sasa Katadzic fra Oslo universitetssykehus presenterte Oslomodellen som ble utviklet i Gode pasientforløps læringsnettverk i Oslo.


Anita Vangen, Sør-Varanger kommune og Kristin J. Pedersen, Klinikk Kirkenes fortalte om hvordan kommunen og sykehuset har gått fra å være parter til partnere.

Tittelen på innlegget til Susanne Monica Prøsch, medisinskfaglig lege, Sandefjord medisinske senter og legevakt, var fastlegens rolle i gode pasientforløp. Prøsch deltok i Sandefjord kommunes læringsnettverk i 2014-2015 og har skrevet masteroppgave om fastlegenes rolle.

Göran Henriks, utviklingsdirektør i Qulturum, Region Jönköpings län presenterte Sveriges nasjonale strategi for helse i et livsløpsperspektiv, Strategi för helsa. Denne innebærer at skole, sosiale tjenester, pleie og omsorg og helsetjenestene skal styres og koordineres for å fremme helse og forhindre dårlig helse. Dette gjøres ved å arbeide mot felles mål, uavhengig av virksomhet.

Se videoopptak av erfaringskonferansen (fra 55. minutter)

Program

Presentasjoner

Siri Engstad om å se hele mennesket
Ursula Trudi Lervik og Kjærsti Skjøren Lassen, Sarpsborg kommune
Gunvor Folde og Kari Lie, Smøla kommune
Ingrid Meeaas og Sasa Katadzic om Oslomodellen for gode pasientforløp
Anita Vangen og Kristin J. Pedersen, Sør-Varanger kommune og Klinikk Kirkenes
Susanne Monica Prøsch om fastlegens rolle
Göran Henriks om Sveriges strategi for helse