Kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner slo seg fra 2020 sammen til Indre Østfold kommune. Moss og Rygge slo seg sammen til Moss kommune.

Nettverkssamlinger
Første samling ble gjennomført 7. og 8. november 2018
Andre samling ble gjennomført 6. og 7. mars 2019
Tredje samling ble gjennomført 11. og 12. september 2019
Fjerde samling ble gjennomført 27. og 28. mai 2020