Anders Grimsmo, professor emeritus NTNU, holdt innlegg om tidlig innsats i gode pasientforløp på samlingen som ble arrangert i Sarpsborg 6. og 7. mars. Gro Berntsen, professor UIT Norges arktiske universitet, fortalte om arbeidet med helhetlige og gode pasientforløp i Nord-Norge og satte dette i sammenheng med det Anders Grimsmo snakket om.

For å vite at en endring er en forbedring, så må en gjøre målinger. Representanter for sykehuset, utviklingssenteret i Østfold og Sarpsborg kommune presenterte hvordan de har arbeidet med målinger. To av forbedringsteamene presenterte også status i arbeidet sitt.

Tredje samling i læringsnettverket blir arrangert i september.

Program

Postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askum: Gode pasientforløp
Anders Grimsmo: Tidlig innsats i gode pasientforløp
Gro Berntsen: Arbeid med gode pasientforløp
Anders Vege: Hva er viktig for deg?
Anders Vege: Hvordan vet vi at en endring er en forbedring?
Rachel Lørum: Passion for data. Målinger som drivkraft for forbedringer
Wenche Charlotte Hansen: Målinger og forbedringsarbeid
Nina C. Mikkelsen og Ellinor Andreassen: Hvordan vite at det vi gjør fører til en forandring?
Alf Johnsen: Gode overganger. Erfaringer med virtuell avdeling.
Elin Martinsen: Fredrikstad korttidssenter
Liv Marit Sundstøl: Status Sykehuset Østfold

Videoopptak
Anders Grimsmo om tidlig innsats i gode pasientforløp
Gro Berntsen om arbeid med gode pasientforløp
Anders Vege om hva er viktig for deg?
Anders Vege om hvordan vet vi at en endring er en forbedring?
Rachel Lørum om «passion for data»
Wenche Charlotte Hansen om målinger og forbedringsarbeid
Nina C. Mikkelsen og Ellinor Andreassen om hvordan vite at det vi gjør fører til en forandring?
Alf Johnsen om erfaringer med virtuell avdeling
Elin Martinsen om Fredrikstad korttidssenter
Anders Vege om hvordan komme videre i arbeidet?