Sigrid J. Askum ønsket velkommen til samlingen i et fylke der det allerede har blitt jobbet mye med pasientforløp.

- Det er to mål for den første nettverkssamlingen. Å definere utgangspunktet for forbedring og å finne ut hvordan en skal komme i gang med arbeidet. Å jobbe med forbedring er et ansvar for både ledere og hver enkelt medarbeider, sa Askum.

Kommune og sykehus
Gry Solberg, rådgiver stab Velferd fortalte om hvordan Sarpsborg kommune skal gjøre brukerne bedre i stand til å mestre dagliglivet sitt selv – et paradigmeskifte i omsorgstjenestene som handler om å endre arbeidsmetoder.

- I dette læringsnettverket vil vi ha fokus på hele pasientforløpet i kommunen og sikrere overganger i behandlingskjeden. Vi har en del å gripe fatt i både internt i egen kommune og i samhandlingen med sykehuset, sa Solberg.

Mona Martinsen, seksjonsleder geriatri ved Sykehuset Østfold HF, fortalte at de startet forbedringsarbeidet sitt for noen år siden. 

- Vi ser at med forbedringsfokus, så oppnår vi gode resultater, men det er et nitid arbeid og man må sette det i et system. Blant annet har vi ukentlige forbedringstreff, sa Martinsen.

Fra overbelegg til ledige plasser
To viktige bidragsytere på første nettverkssamling i Gode pasientforløp er professor Anders Grimsmo og professor Rudi Kirkhaug. Grimsmo snakket i sitt innlegg om Gode pasientforløp – hva innebærer det og hvorfor er det viktig? Kirkhaugs tema var endringsledelse.

- Begynn dere dere er og bruk det dere har. Ikke vent til dere har alt klart, rådet enhetsleder i Marnardal omsorg, Unn-Christin K. Melby, i sitt innlegg.

Melby fortalte at det ikke tok lang tid før sjekklistene var en helt naturlig og avgjørende del av arbeidshverdagen. Listene utvikles etter hvert, og noen er nå i versjon 10.

Brukerens stemme
Jannicke Granrud fikk Alzheimer da hun var 51 år gammel. Sammen med ektefellen Hildegunn Fredheim fortalte hun sin sterke historie.
 
- Livet er her og nå – for oss alle, avsluttet Granrud og Fredheim sin historie med.


Videopptak av foredragene:
Anders Grimsmo
Gry Solberg
Mona Martinsen
Rudi Kirkhaug 
Anders Vege: Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid
Unn-Christin K. Melby
Anders Vege: Hva er viktig for deg?