Senter for fagutvikling og forskning i Sykehjemsetaten var en viktig ressurs og støtte i satsingen.

Nettverkssamlinger
Første samling ble gjennomført 30. og 31. august 2017 på Gardermoen
Andre samling ble gjennomført 23. og 24. november 2017
Tredje samling ble gjennomført 23. og 24. mai 2018
Fjerde samling ble gjennomført  27. og 28. februar 2019 

Sluttrapporten fra Gode pasientforløps læringsnettverk i Oslo: Oslomodell for pasientforløp for eldre og kronisk syke