Sigrun Skånland Brun fra Oslo universitetssykehus gjennomgikk resultater av Vel hjem-prosjektet før flere av forbedringsteamene presenterte seg. Liv Turid Olsen og Melita Kosjerina fortalte om Kommunal Akutt Døgnenhet på Aker, Torild Aarnes Kåsa og Anne Charlotte Wennemo presenterte Forsterket Rehabilitering på Aker og Lene Svendsen fortalte om Ryen helsehus.

Den ideelle pasientreisen?
Samlingen ble avsluttet med beskrivelse av en pasientreise mellom ulike nivåer med fokus på det ideelle. Sasa Katadzic fra Oslo universitetssykehus, Liv Turid Olsen fra KAD, Torild Kåsa Aarnes fra Aker Rehabilitering og Therese Strøm-Rygh fra Bydel Nordstrand gjennomgikk pasientforløpet til 82 år gamle Kåre.  

Da Kåre ble syk mottok han kun hjelp til multidose fra hjemmesykepleien. Etter et kolsanfall ble han hentet med ambulanse og kjørt til legevakten på Aker. Etter et brudd gikk pasientreisen til KAD, så videre til akuttmottaket og deretter ortopedisk avdeling på Ullevål. Neste stopp på reisen var forsterket rehabilitering på Aker, før Kåre kunne dra hjem til egen bydel.

Stort engasjement
Det kom mange innspill, tilleggsopplysninger og forbedringsforslag fra salen da Kåres pasientreise ble gjennomgått. Engasjementet var stort, spesielt blant de som ble glemt i pasientforløpet. Flere av legene som var til stede påpekte betydningen av at legetjenesten integreres i alle ledd. Et annet moment som ble trukket fram av flere er tilgang til pasientjournalsystemer.

- Utgangspunktet vårt var å lage det perfekte pasientforløpet, men vi oppdaget at det er mye som ikke fungerer, sa Sasa Katadzic.

Se presentasjoner og postere fra samlingen

Anders Grimsmo_Tidlig innsats i gode pasientforløp
Anders Vege dag_Hva er viktig for deg
Lene Svendsen_Ryen helsehus
Margrethe Svinvik_Helhetlige pasientforløp
Melita Kosjerina_KAD
Sigrid Askum_Gode pasientforløp
Torild Kåsa_Forsterket rehabilitering Aker
Anders Vege_Hvordan komme videre i arbeidet
Margrethe Svinvik_Basiskompetanse
Nina Furubotn og Stine Janitz_Innføring av HPH i Oppegård
Sasha Katadz_En pasientreise mellom ulike nivåer

Geir Nordheims presentasjon om målinger som intervensjon er lagt ut her.

Postere fra læringsnettverk i Oslo