I debattserien, grenser for offentlig velferd stiller vi spørsmålet: «Hvordan kan vi sikre bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid der det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større?

Lenkeblokk Icon Påmelding

I et eget frokostmøte 14. juni diskuterer vi retningslinjer og veiledere og ser på i hvilken grad de bidrar til gode helse- og omsorgstjenester. Er det realistisk å oppfylle målene skissert i retningslinjer og veiledere med de personellressursene vi har til rådighet?

KS har foretatt en telling av antall veiledere og retningslinjer som stiller forventninger til kommunal sektor. Retningslinjer og veiledere er nødvendig for å sikre god praksis og støtte til å gjennomføre tjenesteutøvingen på en god måte. Samtidig trenger kommunene handlingsrom til å utvikle tjenestene. Går det opp?