Lenkeblokk Icon Se frokostmøtet i opptak

KS har foretatt en telling av antall veiledere og retningslinjer som stiller forventninger til kommunal sektor. Retningslinjer og veiledere er nødvendig for å sikre god praksis og støtte til å gjennomføre tjenesteutøvingen på en god måte. Samtidig trenger kommunene handlingsrom til å utvikle tjenestene. Går det opp?

Lenkeblokk Icon Staten må gi kommuner mer spillerom

Program:

08.30 – frokost blir servert

09.00 - fotomulighet: stabel med retningslinjer og veiledere kommuner må forholde seg til

og velkommen ved Helge Eide i KS

09.10 - Hovedfunn fra rapporten som Menon har gjennomførte på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet v/Simen Pedersen

09.20 – 10.00 - Panelsamtale

Trude Andresen, påtroppende kommunedirektør i Drammen
Lill Sverresdatter Larsen, leder i sykepleierforbundet
Hanna Gitmark, nestleder i Agenda
Lars Peder Nordbakken, Civita
Anne-Grethe Krogh, Fagforbundet
Helge Eide, KS

Frokostmøtet er en del av debattserien, grenser for offentlig velferd der KS inviterer til debatt om hvordan kan vi sikre bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid der det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større.