Lenkeblokk Icon Se debatten i opptak her

Mange ønsker seg ulike boligløsninger, og det er ønske om både generasjonsboliger, seniorboliger, bofellesskap og trygghetsboliger. Vi spør:

 • Hva kan vi forvente at folk vil gjøre selv for å forberede egen alderdom?
 • Hva slags incentiver har vi til å fremme en slik utvikling? og hva bør være kommunenes rolle?
 • Bo trygt hjemme reformen peker på et eldreboligprogram – hva trengs for å realisere det?

I debatten deltar: 

 • Kjell Roar Kaasa – Clemens eiendom
 • Karin Høyland - Sintef
 • Trude Risnes – Distriktssenteret
 • Hanne Løvbrøtte – Obos
 • Aina Tjosås i Abo Arkitekter
 • Marit Lang Ree Finstad i Gausdal kommune
 • Morten A. Meyer - Huseierne
 • Jan Davidsen - Pensjonistforbundet