Om masterstipendet

Stipendet er på 25.000 kroner To søknadsfrister i året: 15. februar og 15. september Første halvdel av stipendet betales ut når kontrakt skrives, andre halvdel når oppgaven er ferdig. Oppgaven må dreie seg om utfordringer i kommuner eller fylkeskommuner og ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune. Mottakere av stipendet må skrive et sammendrag i artikkelformat når oppgaven er ferdig.

To ganger i året deler KS ut stipend til studenter som skriver masteroppgave om kommuner eller fylkeskommuner. Hvert stipend er på 25.000 kroner.

For å kunne søke om stipendet må oppgaven oppfylle visse krav.

Oppgaven må:

  • Være knyttet til aktuelle utfordringer i kommune eller fylkeskommune
  • Ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune

Stipendmottakere forplikter seg til å lage en kortversjon i artikkelformat av oppgaven. 

Slik søker du
Merk søknaden «Masterstipend» og send den på e-post til ks@ks.no  Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven på 3-5 sider, som er godkjent av din veileder.

Søknadsfrister
15. februar i vårsemesteret

15. september i høstsemesteret