Om masterstipendet

Stipendet er på 25.000 kroner To søknadsfrister i året: 15. februar og 15. september Første halvdel av stipendet betales ut når kontrakt skrives, andre halvdel når oppgaven er ferdig. Oppgaven må dreie seg om utfordringer i kommuner eller fylkeskommuner og ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune. Mottakere av stipendet må skrive et sammendrag i artikkelformat når oppgaven er ferdig.

Se eksempler på oppgaver som har mottatt stipend

Her kan du lese oppgavene og se enkelte av masterstipendmottakerne presentere dem.

Lenkeblokk Icon Les mer

To ganger i året deler KS ut stipend til studenter som skriver masteroppgave om kommuner eller fylkeskommuner. Hvert stipend er på 25.000 kroner.

For å kunne søke om stipendet må oppgaven oppfylle visse krav.

Oppgaven må:

  • Være knyttet til aktuelle utfordringer i kommune eller fylkeskommune
  • Ha faglig relevans for mer enn en kommune eller fylkeskommune

Stipendmottakere forplikter seg til å lage en kortversjon i artikkelformat av oppgaven. 

Slik søker du
Merk søknaden «Masterstipend» og send den på e-post til ks@ks.no  Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven på 3-5 sider, som er godkjent av din veileder.

Søknadsfrister
15. februar i vårsemesteret

15. september i høstsemesteret