Første samling for Horisont-mentorordningen

Lenkeblokk Icon Webinar for seks kommuner og tre fylkeskommuner som er spesielt motiverte for å søke Horisont 2020 eller Horisont Europa

Tilbudet er for kommuner og fylkeskommuner som er spesielt motiverte for å søke Horisont Europa. Det arrangeres skreddersydd veiledning gjennom åtte workshops. 

Hva skal deltakerne oppnå?

 • Få oversikt over eksisterende og kommende Horisont-topics som samsvarer med utvalgte politisk vedtatte strategier og handlingsplaner i den kommunale virksomheten.
 • Utarbeide en one-pager for den kommunale virksomhetens prosjektidé (til bruk på for eksempel brokerage og/eller andre nettverkingsarrangementer).
 • Få tilstrekkelig kunnskap om prosjektutvikling og søknadsskriving til å kunne delta som partner i en søknad til Horisont Europa.
 • Få innsikt Forskningsrådets stønadsordninger knyttet til det å bygge nettverk og å utvikle gode prosjekter og skrive gode søknader.
 • Opprette kontakt med relevante nasjonale og europeiske partnere i tilknytning til den kommunale virksomhetens prosjektidé.

Krav til deltakerne?

 • Ha skriftlig forankret, både hos administrativ og politisk ledelse, at de gjennom offentlig-privat-FoU samarbeid skal utvikle nye løsninger på en konkret utfordring.
 • Ha utarbeidet en eller flere strategiske planer eventuelt handlingsplaner for arbeid med utfordringene.
 • Ha en uttalt ambisjon om internasjonalt samarbeid og et klart ønske om et H2020- prosjekt.

Hva får deltakerne igjen for å delta?

Et skreddersydd opplegg i form av en serie med workshops over 18-24 måneder.

Tema for workshopene:

 • Hvordan lage gode forprosjekt
 • Kartlegging av aktuelle tematiske satsningsområder knyttet til den kommunale virksomhetens politisk vedtatte strategier og handlingsplaner
 • Gjennomgang av mulige topic
 • Hjelp til å finne nasjonale og europeiske partnere gjennom egne nettverk, på relevante brokerage events og/eller gjennom våre nettverk
 • Prosektutvikling og søknadsskriving
 • Muligheter for finansiell støtte fra Forskningsrådet til å bygge nettverk og til å utvikle gode prosjekter og skrive gode søknader

Hva forventes av deltakerne?
Dedikerte ressurs- og kontaktpersoner som deltar på hele workshopsserien på vegne av den kommunale virksomheten.

Skrive og sende inn minst en Horisont Europa søknad innen to år fra arbeidet begynner.

Gi målrettede tilbakemeldinger på opplegget, slik at vi kan utvikle et generelt kursopplegg til nytte for andre interesserte aktører i kommunal sektor.

Dele erfaringer fra arbeidet med andre gjennom ulike kanaler: eksempelvis workshops og seminarer, og i sosiale medier.

Interessert?

Ta kontakt med Thea Forsberg i KS (thea.forsberg@ks.no), eller Idun Lyngstad i Forskningsrådet (ily@forskningsradet.no) for å få skjema for interessemelding.