Søk om støtte

KS ønsker å oppmuntre kommuner og fylkeskommuner til å ta tak i egen skrivepraksis. Derfor har vi en årlig støtteordning for klart språk. På grunn av koronasituasjonen er søknadsfristen utsatt til høsten.